Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

Bibliotekarz na miarę

Cykl szkoleń "Bibliotekarz na miarę" to projekt doskonalenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych. Obejmuje on 9 zajęć, które zostaną przeprowadzone w Piotrkowie Trybunalskim i w Aleksandrowie w terminie od czerwca do listopada br. Szkolenia skierowane są do pracowników MBP w Piotrkowie oraz bibliotek powiatu piotrkowskiego.
W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 osób. Jego celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych bibliotekarzy w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników bibliotek, spowodowanych zmianami społecznymi i technologicznymi. Realizacja zadań zawartych w projekcie pomoże bibliotekarzom w lepszym wykorzystaniu w swojej pracy narzędzi cyfrowych oraz innych zdobyczy technologicznych. Przybliży metody poznawania potrzeb czytelników. Ułatwi przyciągnięcie do biblioteki ludzi młodych oraz tych, którzy nie czytają. Bibliotekarze uzupełnią także swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie katalogowania z zastosowaniem deskryptorów.

W czerwcu br. odbyły się już dwa spotkania edukacyjne w siedzibie MBP w Piotrkowie Trybunalskim oraz jedne warsztaty w Aleksandrowie.

Skrótowy plan tematyki i terminów kolejnych spotkań:
20 września - „Wirtualna rzeczywistość w bibliotece - jak przyciągać do biblioteki nieczytających dzięki narzędziom wirtualnej rzeczywistości” - prowadzący Karol Baranowski
25 września -  „Skuteczna komunikacja z czytelnikiem” - prowadzący Jolanta Kopeć
3 października - „Biblioteka każdego człowieka” - prowadzący Ewa Baranowska
25 października - „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne - metody pracy ze społecznościami lokalnymi i narzędzia cyfrowe służące kultywowaniu i zachowaniu lokalnej historii” - prowadzący Marcin Skrabka
8 listopada – „Aplikowanie o środki finansowe do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - prowadzący Michał Pawlęga
22 listopada – „Deskryptory. Promocja biblioteki w katalogu online” - prowadzący Wojciech Kowalewski.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.