Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w Łódzkiem

Raport podsumowujący dane zebrane w ramach diagnozy stanu edukacji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanej przez Łódzki Dom Kultury oraz Biuro Badań Społecznych Question Mark w lipcu i sierpniu 2019 roku na potrzeby Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest już dostępny! Zapraszamy do zapoznania się wynikami!
Zasadniczym celem badania było zdiagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie łódzkim z uwzględnieniem informacji pozyskanych z programu Bardzo Młoda Kultura Promesa 2016-2018.

Szczegółowe cele diagnozy to:
  • Określenie stanu, sytuacji wyjściowej edukacji kulturowej w całym województwie i poszczególnych powiatach
  • Poznanie zasobów instytucjonalnych i potencjalnych partnerów do współpracy w ramach BMK w latach 2019-2021
  • Wskazanie obszarów strategicznych interwencji w skali województwa
  • Diagnoza potrzeb odbiorców ostatecznych (dzieci i młodzieży) w zakresie edukacji kulturowej
Raport do pobrania znajduje się poniżej.

Do pobrania

diagnoza_bmk (Pobrań: 33)

Kategoria

Wiadomości