Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

Ekochoinka

Ozdoby świąteczne z odpadów opakowaniowych? Czemu nie! Dzieci z 8 przedszkoli wzięły udział w konkursie na najładniejszą ekochoinkę! 15 grudnia 2017 r. w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku odbyło się wręczenie nagród. Upominki w postaci zabawek wręczył laureatom św. Mikołaj. Na zakończenie w jasełkach wystąpili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku.
Konkurs adresowany był do wszystkich publicznych przedszkoli na terenie miasta Radomska. Polegał na samodzielnym wykonaniu z odpadów opakowaniowych ozdób świątecznych i umieszczeniu ich na drzewku choinkowym. Do konkursu zgłosiło się osiem przedszkoli.

Jury postanowiło przyznać trzy nagrody główne:
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 2 w Radomsku
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku
III miejsce – Przedszkole Specjalne w Radomsku

oraz dwa wyróżnienia:
Publiczne Przedszkole nr 4 w Radomsku
Publiczne Przedszkole nr 9 w Radomsku

Nagrody w postaci zabawek laureatom konkursu wręczył św. Mikołaj wraz z wiceprezes PGK Izabelą Michnowską oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Marzanną Proszowską. 

Konkurs został zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miasto Radomsko oraz Muzeum Regionalne w Radomsku. Partnerem przedsięwzięcia był „Interseroh” Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc.