Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Kolorowa Lokomotywa 2018

Po raz kolejny w region wyrusza „Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2018 – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. To już 6. edycja projektu, którego organizatorem jest Łódzki Dom Kultury.
Zadaniem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony
i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów
i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. Dodatkowo projekt ukierunkowany jest na promocję walorów przyrodniczych regionu na teranie 7 Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Odbiorcy projektu edukowani będą z tradycji, potencjału
i możliwości jakie płyną z materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego bazującego na plonach ziemi. Tworzone artefakty artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez zużycie materiałów naturalnych oraz wtórnych.

W roku 2018 uczestnikami projektu będą dzieci z 14 miast województwa łódzkiego: Bełchatowa, Radomska, Zelowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Kutna, Wielunia, Sieradza, Zduńskiej Woli, Koluszek, Sulejowa, Skierniewic i Tuszyna.

W ramach projektu odbędą się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych:

• warsztaty ekologiczno-artystyczne w 14 miejscowościach odbędzie się jeden z dwóch typów warsztatów: „Niebiańska planeta – warsztaty o wodzie” bądź „Pracowite pszczoły”.
• wycieczki ekologicznych do 7 Parków Krajobrazowych w województwie, podczas których odbędą się w plenerze: warsztaty fotograficzne, warsztaty malarstwa i kolażu (gra malarska) oraz gobelin ekologiczny,
• wizyta w Skansenie botanicznym Ogrodu Botanicznego w Łodzi, podczas której odbędzie się jeden z 4 typów warsztatów: „Opowieści o przyrodzie w drewnianej zagrodzie”, „Oleje znane i mniej znane”, „Co w trawie piszczy?” oraz „Od włókienka do giezełka”.

Ponadto uczestnicy będą brać udział w 3 konkursach tematycznych, które podsumowane zostaną na wystawie finałowej w Łódzkim Domu Kultury:

1. Konkurs fotograficzny pn. „Natura oczami dziecka”.
2. Konkurs plastyczny pn. „Przyroda wokół nas”.
3. Konkurs gobelinu pn. „Sztuka bliska naturze”.

Partnerami projektu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki, Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz Ogród Botaniczny w Łodzi.

Instytucje kultury Województwa Łódzkiego biorące udział w projekcie:

1. Miejski Dom Kultury w Radomsku
2. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
3. Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
4. Dom Kultury w Zelowie
5. Stowarzyszenie SIMARE z Piotrkowa Trybunalskiego
6. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
7. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
8. Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
9. Kutnowski Dom Kultury
10. Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu
11. Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
12. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
13. Wieluński Dom Kultury
14. Miejski Dom Kultury w Opocznie

Kategoria

Wiadomości