Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
* złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
* wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin wymienionych w pkt. III. 1),
* 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
* złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres 3 lat (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Aplikacje składać można do 21 sierpnia.

Szczegóły i niezbędne formularze do pobrania poniżej.

Do pobrania

Ogłoszenie (Pobrań: 20)
Program_dzialalnosci (Pobrań: 16)
Kwestionariusz (Pobrań: 14)
Oswiadczenie (Pobrań: 11)
  • 15-07-2020 - 21-08-2020

Kategoria

Wiadomości

Adres

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Kontakt

http://www.maie.lodz.pl/
tel.: 42 632 84 40
email: muzeum@maie.lodz.pl