Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Kulturalne pomosty 2021

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór do programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty” na rok 2021. Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”.
Skierowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne, przygotowane we współpracy z partnerami z 20 krajów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, „Wytyczne programowe”. Współpraca z partnerem zagranicznym jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

Program nie przewiduje refundacji kosztów, wydatki po stronie dofinansowania IAM będą uznawane od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2021 r., do godziny 23:59.

Wnioski można  składać  poprzez system Witkac.

W zakładce Konkursy  na stronie www.witkac.pl znajduje się konkurs „Kulturalne pomosty 2021”. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz: tel. +48 22 447 61 29;  e-mail: mustymowicz@iam.pl

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2021
  • 31-01-2021 godz 23:55