Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

Kutnowski rzeźbiarz laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga

30 maja 2019 roku o godz. 12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Z naszego regionu laureatem został Andrzej Wojtczak – rzeźbiarz i współorganizator kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego.
Laureatami 44. edycji Nagrody zostali:

Stanisława Anna Andruszkiewicz – śpiewaczka solistka – Wiżajny, pow. suwalski, Suwalszczyzna, woj. podlaskie,

Marianna Bączek – śpiewaczka kurpiowska, członkini grup śpiewaczych „Bandysionek” i „Carniaków” – Bandysie, pow. ostrołęcki, Kurpie, woj. mazowieckie,

Czesław Węglarz – muzyk i budowniczy instrumentów (dudy, gajdy, skrzypce, basy i pasterskie), popularyzator folkloru Beskidu Żywieckiego – Cisiec, Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie,

Wiesława i Marian Łobozowie – wytwórcy żywieckich zabawek ludowych – Pewel Wielka, pow. żywiecki, woj. śląskie,

Lilia Sola – artystka w dziedzinie plastyki (wycinanki, pająki, bukiety), poetka i popularyzatorka twórczości ludowej – Puławy, woj. lubelskie,

Andrzej Wojtczak – rzeźbiarz, współorganizator kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego – Kutno, woj. łódzkie,

Jan Czarnecki – poeta ludowy – Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie,

Kapela Zastawnych – Brzostek, pow. dębicki, woj. podkarpackie,

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” – Legnica, woj. dolnośląskie,

Zespół Śpiewaczy „Sielanki” – Sielec, pow. chełmski, woj. lubelskie,

Elżbieta Krzyżaniak-Miller i Agata Skrukwa – badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o Jego dorobku i kulturze ludowej – Poznań,

Towarzystwo Bambrów Poznańskich – Poznań,

Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących – Iłża.Podczas uroczystości na Zamku Królewskim po raz piąty wręczony został dyplom dla Ambasadora Kultury Tradycyjnej przyznawany przedstawicielowi samorządu, który w ostatnim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie. Trafił on w ręce Mateusza Nędzy-Kubińca, samorządowca, radnego Gminy Kościelisko i sołtysa wsi Kościelisko.Kategoria

Wiadomości