Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Kwartalnik Arterie ogłosił nabór tekstów!

Redakcja kwartalnika literacko-artystycznego „Arterie” ogłosiła nabór tekstów do dwóch numerów pisma.
nr 1(27)/2020 pod hasłem „Północ i Południe”

Numer zostanie poświęcony zjawiskom współczesnej kultury, które uwidaczniają, zgłębiają, przetwarzają i interpretują za pomocą środków artystycznych związki między Północą a Południem. Południe jako kolebka kultury Europejskiej (antyk i judeochrześcijaństwo), oś relacji między bogatą Północą i biednym Południem w kontekście zmian klimatycznych, wojen i imigracji uchodźczych oraz różnic gospodarczych. Redakcja czeka na eseje krytyczne (filozoficzne, antropologiczno-socjologiczne i historyczne), interpretujące tę relację, teksty poświęcone literaturze pisarzy doświadczających losu uchodźcy oraz przekłady poezji i prozy autorów z Północy i Południa Europy.

Numer ukaże się we wrześniu 2020 roku.


„Arterie” nr 2(28)/2020 pod hasłem „Kobiece”

Numer jest hołdem dla twórczości literackiej kobiet w Polsce i na świecie oraz próbą zdiagnozowania tej twórczości. Będzie poświęcony zwłaszcza tym kobietom walczącym o własne prawa, których działalność i twórczość nie zostały dotąd należycie docenione i zrozumiane. Redakcję interesują także teksty krytyczne poświęcone nie tylko (wybitnym) pisarkom, ale też artystkom polskim i zagranicznym.

Numer ukaże się w grudniu 2020 roku z okazji XIV edycji Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.


Wysyłać można (dotychczas niepublikowane):
• wiersze – zestawy 5–7 utworów;
• prozę – opowiadania lub fragmenty większych całości – do 15 000 znaków;
• przekłady – jak wyżej;
• eseje – do 15 000 znaków;
• wywiady – do 15 000 znaków;
• recenzje – do 6000 znaków.

Termin nadsyłania tekstów dla obu numerów mija 31 maja 2020 roku.

Adres do wysyłki: arterie.spp@gmail.com


Autorzy zostaną poinformowani o losach nadesłanych tekstów najpóźniej do końca czerwca.

źródło: https://www.facebook.com/events/195857644984078/