Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Łódzkie koduje

Rozpoczął się nabór chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach KODO Łódzkie 2018 - jednodniowych zajęciach z podstaw programowania, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych dla młodzieży szkolnej w wieku 9-16 lat. Zgłoszenia do 30 czerwca br. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Jak wziąć udział?
  1. Rodzic/opiekun prawny potencjalnego uczestnika wypełnia formularz zgłoszeniowy wybierając jeden dzień z załączonego harmonogramu. Decyduje kolejność zgłoszeń! Maksymalna liczba uczestników w grupie to 8 osób. Osoby, które nie zakwalifikują się na dany dzień, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  2. Formularz po wypełnieniu i zapoznaniu się z regulaminem należy wysłać.
  3. Należy wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenie dołączone do formularza zgłoszeniowego i przesłać je bądź dostarczyć osobiście do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8. Na kopercie należy wpisać KODO Łódzkie 2018 (Departament Cyfryzacji). Zakwalifikowane zostaną jedynie te osoby, które przedstawią oświadczenie w terminie do 30.06.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. Czekać na telefoniczne lub mailowe potwierdzenie od organizatora.
  5. Warsztaty są bezpłatne. Należy pokryć jedynie koszty dojazdu.
Szczegóły na stronie: https://kodo.lodzkie.pl/

Masz pytania, skontaktuj się z:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Cyfryzacji
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

tel. 42 291 97 38, 42 663 37 10

e-mail: nobis.niewiadomska@lodzkie.pl, barbara.sludkowska@lodzkie.pl