Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

W dniach 28-29 kwietnia w Działoszynie odbył się VI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, w ramach Nadwarciańskiego Festiwalu Ludowego. Głównym organizatorem Przeglądu jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie, a współorganizatorami – Łódzki Dom Kultury i Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie.
W przeglądzie, mającym formę konkursu, wzięły udział kapele, zespoły śpiewacze i soliści–śpiewacy z powiatów województwa łódzkiego: wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, poddębickiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, zduńskowolskiego, piotrkowskiego, rawskiego oraz wykonawcy zaproszeni przez organizatorów.
Głównym celem przeglądu była prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki  z uwzględnieniem autentycznego repertuaru, upowszechnianie kultury ludowej, doskonalenie warsztatu wykonawczego uczestników oraz popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru. Ponadto celem przeglądu były eliminacje do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Łódzki Dom Kultury od początku włączał się organizacyjnie i merytorycznie w Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.

Komisja przeglądu w składzie:

Ewa Sławińska-Dahlig – etnomuzykolog, instruktor Łódzkiego Domu Kultury
Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba – etnograf folklorysta współpracujący z Łódzkim Domem Kultury, członek zespołu redakcyjnego „Śpiewnika wieluńskiego” cz.2.
Edward Warzycha – działoszyński kronikarz i emerytowany nauczyciel muzyki
przyznała następujące nagrody:

W kategorii: Zespoły Śpiewacze

I nagroda: Zespół Śpiewaczy „Jankowskie Wolanki”, Zespół Śpiewaczy „Jezioranki”

II nagroda: Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa, Zespół Folklorystyczny w Popowicach, Zespół Śpiewaczy „Nadwarcianki”, Zespół „Włościanie”, Zespół Śpiewaczy „Znad Swędrni”, Grupa Śpiewacza „Rzechta”, Zespół Śpiewaczy „Dukat”, Zespół Śpiewaczy „Młode Jezioranki”

III nagroda: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”, Zespół Śpiewaczy „Biała”, „Naramianki” z Naramic, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Kliczkowianki”, Grupa Śpiewacza Zespołu Obrzędowego z Chojnego, Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” Żeńska Grupa Śpiewacza, Grupa Śpiewacza „Strońska Czar”

Wyróżnienia: Zespół „Rzeczycanie”, Zespół „Wspomnienie”, Zespół Śpiewaczy „Czeremcha”, Zespół Śpiewaczy „Polesianki”

W kategorii: Kapele

I nagroda: Kapela „Tkacze”, Kapela Józefa Kowalczyka,  Kapela „Sierzchowianie”, Kapela „Lututowianie”

II nagroda: Kapela „Dukat”

III nagroda: Kapela Gmajów

Nagroda Specjalna: Kapela „Okowita”

W kategorii: Soliści – Śpiewacy

I nagroda: Zofia Pacholczyk, Maria Bakowicz

II nagroda: Marianna Pawlak, Wiesława Wojciechowska

III nagroda: Zofia Łysakowska

Wyróżnienia: Dorota Sobalak, Genowefa Kosiacka-Bąk, Elżbieta Bałys, Henryka Kacprzak, Elżbieta Wagacz, Weronika Nowak, Beata Cygan

W kategorii: Mistrz-Uczeń

I nagroda: Julia Grzelaczyk, Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki”

II nagroda: Justyna Kwiatkowska

III nagroda: Ola Fabiszewic, Gabryjela Śpiewak, Wiktoria Pertkiewicz, Natalia Kulawiak, Dominika Szala


Do udziału w 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Komisja Konkursowa wytypowała następujących uczestników:

– w kategorii Zespołów Śpiewaczych:

Zespół Śpiewaczy „Jezioranki”, Zespół Śpiewaczy „Jankowskie Wolanki”

– w kategorii soliści – śpiewacy:

Maria Bakowicz, Zofia Pacholczyk

– w kategorii mistrz – uczeń:

Danuta Dębska i Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki”

Jadwiga Tomczyk i Julia Grzelaczyk

Kategoria

Wiadomości