Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Nabór do programów MKiDN ogłoszony!

Rozpoczął się nabór do programów ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Wnioski można składać do 30 listopad br.!
W naborze na 2021 r. utrzymano ułatwienia dla wnioskodawców i beneficjentów związane z realizacją zadań w okresie pandemii: ograniczenie wymagań odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, utrzymanie większej elastyczności w określaniu kosztów kwalifikowanych, rozszerzenie części programów o możliwość realizacji działań i samodzielnych zadań on-line oraz możliwość wprowadzenia przez ministra uproszczonych procedur dotyczących realizacji zadań, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie to uzasadniać.

W komunikacie zwrócono także uwagę, że zakres realizowany dotychczas w programie Teatr i taniec począwszy od roku 2021 będzie realizowany w ramach dwóch osobnych programów tzn. - programu Teatr i programu Taniec.

Szczegółowe informacje o programach można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021.