Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Nabór na renowacje zabytków rozpoczęty!

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Do rozdania 5 000 000 zł! Nabór wniosków do 12 marca br.!
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego - dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. 

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Szczegółowe informacje i wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sekcji "Kultura"
  • 15-02-2021 - 12-03-2021

Kategoria

Wiadomości