Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =

Nagroda Złoty Ekslibris – przyjmowanie zgłoszeń

W maju 2021 roku odbędzie się XXIX edycja Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Biblioteka zaprasza czytelników, autorów i wydawców do zgłaszania publikacji do tej Nagrody. Jury na propozycje czeka do 31 marca.
Nagroda Złoty Ekslibris przyznawana jest w czterech kategoriach:
Najlepsza książka o Łodzi,
Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej,
Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi,
Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.

Jury oceniać będzie poziom merytoryczny i edytorski publikacji wydanych w roku 2020.

Zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Biblioteki w godz. 8-15.00 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres Biblioteki (90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102) z dopiskiem „Złoty Ekslibris”. Czytelnicy zgłoszenia mogą przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@wbp.lodz.pl

Tegoroczne wręczenie Nagród połączone będzie z wręczeniem Nagród Laureatom 28. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 11. edycji Nagrody Superekslibris.

Regulamin Nagrody: Regulamin