Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =

Napisz do Kalejdoskopu Kultury!

Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów do pierwszego numeru czasopisma kulturalno-naukowego „Kalejdoskop Kultury”, które powstało z inicjatywy i w partnerstwie Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, afiliowanego przy miesięczniku kulturalnym „Kalejdoskop”, którego wydawcą jest Łódzki Dom Kultury.
Kalejdoskop Kultury
nr 1: Przystanek pandemia
Call for papers


Termin przyjmowania abstraktów: 15.06.2020 
Odpowiedź redakcji: 22.06.2020
Termin przesyłania gotowych artykułów: 31.07.2020
mail: kalejdoskop.kultury.red@gmail.com

OD REDAKCJI:

Pismo jest półrocznikiem ogólnopolskim – pierwszym od wielu lat i pierwszym tego typu w Łodzi – o objętości ponad 230 stron, którego wersją referencyjną będzie wydanie internetowe. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmuje specyficznie rozumianą peryferyjność i regionalność. Ta perspektywa oferuje alternatywny do centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie funkcjonujące w jej obrębie, a naszym założeniem jest, by przenikała ona artykuły publikowane w każdym z numerów, pomyślanych w dużej mierze monograficznie.

Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o charakterze naukowym, teoretycznym, analitycznym – w każdym numerze zajmować będą one ok. 50% objętości pisma, jak również teksty o charakterze krytycznym, np. recenzje wartościowych książek, wystaw, dzieł audiowizualnych i plastycznych.

Temat pierwszego numeru – „Przystanek pandemia” – poświęcony będzie z jednej strony refleksji nad wpływem pandemii koronawirusa na kulturę i reakcjom sztuki na zarazę, z drugiej strony potencjalnemu impulsowi do krytycznego namysłu nad zastanymi warunkami funkcjonowania kultury i możliwościom wprowadzenia pozytywnych zmian w tym obszarze, dotąd uznawanych za nierealne.

Najciekawsze zdaniem redakcji problemy, zagadnienia i pola prezentujemy poniżej, ale jesteśmy otwarci także na artykuły podejmujące inne tematy:
– doświadczane i potencjalne zmiany w organizacji życia artystycznego;
– sytuacja bytowa artystów przed, w trakcie i po pandemii;
– nowe praktyki i nowe obiegi artystyczne;
– nowe zjawiska artystyczne będące częścią sztuki internetu;
– wpływ wymuszonej obecności w przestrzeni wirtualnej na odbiór i „życie” dzieł sztuki;
– konsekwencje funkcjonowania kultury w sieci: zmiana ekonomicznej sytuacji instytucji artystycznych i idei kultury dostępnej – możliwe przewartościowania i zagrożenia;
– projektowanie związków między technologią, sztuką i naukami humanistycznymi;
– reakcje przyrody (także miejskiej) na wymuszoną kwarantannę;
– matryce kulturowe związane z „zarazą”, które uruchomiła pandemia;
– polityki miejskie wobec pandemii; 
– dzienniki „czasu korony” i inne praktyki narracyjne;

Przyjmuje się, że objętość artykułu naukowego wynosi między 20 a 40 tys. znaków. W sprawie publikacji i honorarium redakcja skontaktuje się autorami wybranych abstraktów.

Szczegóły w załączeniu i na stronie: https://www.e-kalejdoskop.pl/aktualnosci-a3/nabor-artykulow-do-nowego-pisma-r9166

Do pobrania

Kategoria

Wiadomości