Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

Nowe zbiory w Regionaliach Ziemi Łódzkiej!

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zakończyła realizowany w 2019 roku projekt „Digitalizacja książek ze zbiorów Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi”. W ramach projektu zdigitalizowano oraz umieszczono w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej 42 nowe obiekty!
Są to wydawnictwa, które wcześniej nie były skanowane i publikowane przez inne biblioteki cyfrowe lub takie egzemplarze, które mają szczególną wartość ze względu na ciekawe zapiski, dedykacje, superekslibrisy, wpisy własnościowe, pieczątki.

Wśród nich znajdziemy m.in.: „Odrobiny Stołv Krolewskiego, Abo Historya O Cudownym Obrazie Naswięt. Panny Maryey Częstochowskiej : [...]” z 1683 roku, czy „Dzieje panowania Zygmunta III, Króla Polskiego” Juliana Ursyna Niemcewicza z 1819 roku z odręczną adnotacją autora w tomie 1.

W ramach doposażenia pracowni digitalizacji WBP zakupiono komputer z osprzętem i oprogramowaniem do obróbki digitalizowanych materiałów.

Więcej informacji: Dział Automatyzacji Biblioteki, tel. 42 663 03 37, mail: tracz@wbp.lodz.pl

Projekt zrealizowano wspólnie z Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

Kategoria

Wiadomości