Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Oddaj swój głos w konkursie Drzewo Pokoleń

Ruszyła IV edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Swój internetowy głos w czterech kategoriach (samorząd, organizacja pozarządowa, senior – lider, aktywna grupa 60+) można oddać do 23 maja br.
Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach „VI Łódzkich Senioraliów”.

„VI Łódzkie Senioralia” to dwa tygodnie wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami oraz NGO, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

GŁOSOWANIE

Swój internetowy głos w czterech kategoriach (samorząd, organizacja pozarządowa, senior – lider, aktywna grupa 60+) można oddać do 23 maja br. na stronie internetowej: http://drzewopokolen.umed.pl/konkurs/glosuj/

WYNIKI KONKURSU

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie VI Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 24 maja 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ukoronowaniem gali będzie koncert znanego artysty.