Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

Piórko 2021. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci

Konkurs "Piórko 2021" skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów, których zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4-10 lat. Zwycięzcy konkursu, czyli autor najlepszego tekstu oraz autor ilustracji do niego, otrzymają po 100 000 zł nagrody każdy. Książka ich autorstwa trafi do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.
Celem konkursu jest promowanie literatury dziecięcej.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:
  • I ETAP: „Kategoria Tekst” – zadaniem uczestników jest napisanie oraz przesłanie pracy literackiej skierowanej do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, napisanej samodzielnie prozą lub wierszem i stanowiącej zamkniętą, spójną całość.
  • II ETAP: „Kategoria Ilustracje” – zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką i przesłanie od 6 do 10 ilustracji graficznych do  fragmentów tekstu nagrodzonego w I etapie konkursu.
Przyjmowanie zgłoszeń w każdym z 2 (dwóch) etapów odbywa się:
  • w I Etapie Konkursu trwa od dnia 11 lutego 2021 r. do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 23:59
  • w II Etapie Konkursu trwa od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 23:59

W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznawane są nagrody pieniężne w wysokości 100.000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Pełnoletnie osoby fizyczne (pełnoletność powinna zostać osiągnięta z chwilą przystąpienia do Konkursu) posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, których prace literackie, czyli teksty o charakterze artystycznym (pisane prozą lub wierszem), inne niż mające charakter informacyjny, publicystyczny lub naukowy (dotyczy uczestników I etapu) lub prace graficzne (dotyczy uczestników II etapu) nigdy wcześniej nie były publikowane w drukach lub wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN, takich jak w szczególności książki, czasopisma, ebooki lub audiobooki.

Laureaci konkursu są zobowiązani do przekazania organizatorom praw autorskich do nagrodzonych prac.

Nagrodzona książka zostanie wprowadzona do sprzedaży w sieci sklepów Biedronka.

Organizatorem konkursu jest firma Jeronimo Martins Polska S.A. – właściciel sieci Biedronka.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej konkursu.