Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Plener rzeźbiarski "Dawna rodzina wiejska"

Już 17 września w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej rozpocznie się „Plener rzeźbiarski Dawna rodzina wiejska połączony z warsztatami plastyczno – etnograficznymi dla dzieci”. Dzięki czterem rzeźbiarzom z ośrodka łęczyckiego i kutnowskiego 29 września w skansenie zostaną osadzone wielkogabarytowe rzeźby: „Gospodarz”, „Chłopiec wiejski”, „Dziewczyna wiejską” i „Dziadek", które dołączą do wyrzeźbionej w maju przez Zbigniewa Szczepańskiego „Kobiety z kogutem” (gospodyni). Przygotowania trwają, drewno już czeka…
W plenerze weźmie udział trzech uznanych twórców kutnowskich oraz jeden znany rzeźbiarz łęczycki: Jan Szymański, Zbigniew Szczepański, Sławomir Suchodolski, Julian Kacprzak. Wyrzeźbią oni odpowiednio  – „Gospodarza”, „Chłopca wiejskiego”, „Dziewczynę wiejską” i „Dziadka”. Powstałe prace, dzięki swej tematyce, będą stanowiły swoiste dopełnienie wyposażenia skansenu – obok zabudowań pojawią się „mieszkańcy” zagrody.

Warsztaty towarzyszące plenerowi są przeznaczone dla dzieci w wieku 9 – 12 lat. Mają one za zadanie zapoznanie uczestników z tradycjami ich rodzimego regionu, rozbudzenie w nich wrażliwości plastycznej oraz rozwój sprawności manualnej. Pierwsze zajęcia „Jak dawniej na wsi bywało” obejmują przeprowadzoną przez etnografów z MAiE w Łodzi i miejscową seniorkę – animatorkę kultury pogadankę na temat  oraz wykonanie nawiązującej do niej pracy plastycznej (rysunek pastelami lub obraz temperą).

Drugie zajęcia „Z drewna wyczarowane” poświęcone są tradycyjnej rzeźbie ludowej oraz rzeźbie łęczyckiej i kutnowskiej. Składają się na nie pogadanka przeprowadzona przez etnografów z MAiE w Łodzi i Sylwię Kacalak z Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz stworzenie pracy z masy plastycznej zainspirowanej rzeźbą łęczycka lub kutnowską.

W trakcie trzecich zajęć dzieci uczestniczące w plenerze będą mogli obserwować pracę rzeźbiarzy podczas pleneru i rozmawiać z nimi.

Na ostatnich, czwartych zajęciach „Kolej na mnie” dzieci dokończą i pomalują wstępne formy rzeźb przygotowane wcześniej przez rzeźbiarzy.

Zwieńczeniem tego projektu będzie otwarcie ekspozycji rzeźb wielkogabarytowych wykonanych w czasie pleneru oraz wystawy prac plastycznych, które wykonały uczestniczące w warsztatach dzieci, odbędzie się ono 29 września br. w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej.

Podczas uroczystości wystąpią: Zespół Śpiewaczy Świniczaki ze Świnic Warckich oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Łęczycanie. Otwarcie, podobnie jak warsztaty z udziałem rzeźbiarzy, będzie więc miało szansę stać się międzypokoleniowym spotkaniem poszerzającym wiedzę i zasób doświadczeń uczestniczących w nim osób.

Na realizację projektu „Plener rzeźbiarski Dawna rodzina wiejska połączony z warsztatami plastyczno – etnograficznymi dla dzieci” Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna”. Projekt otrzymał również dotację celową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.