Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

W Kazimierzu z deszczem i... nagrodami

Jak co roku, w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą wzięli udział reprezentanci regionów województwa łódzkiego. Większość z nich znalazła się w gronie laureatów! W kategorii kapel Basztę (najwyższą nagrodę Festiwalu) otrzymała Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego! A to nie koniec sukcesów!
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych to jedno z najważniejszych wydarzeń promu-jących polską muzykę ludową, tę autentyczną. W konkursie mogą wziąć udział jedynie ka-pele ludowe - których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu, instru-mentaliści – czyli soliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy oraz zespoły śpiewacze.

Ważnym elementem Festiwalu jest również konkurs „Duży - Mały", w którym mistrzowie instrumentaliści i śpiewacy ludowi prezentują swoich uczniów. Jego celem jest promowa-nie młodych wykonawców kontynuujących tradycję muzyki ludowej.

W tym roku ten trzydniowy Festiwal miał miejsce w dniach od 22 do 24 czerwca i obfitował jak zawsze w wiele ciekawych wydarzeń. Na kazimierzowskiej scenie, nie mogło oczywiście zabraknąć kapel, solistów i zespołów z naszego województwa. Łódzkie reprezentowane było w niemal wszystkich konkursowych kategoriach. 52 Festiwal, podobnie jak w poprzednich jego edycjach, zakończył się uhonorowaniem wysiłków naszej reprezentacji.

Oto tegoroczni nagrodzeni:

W kategorii kapel:

BASZTA - Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego (opoczyńskie)
I NAGRODA - Kapela Ludowa im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza (łęczyckie)
II nagroda - Kapela Ludowa „Dobrzeliniacy” z Żychlina (łowickie)


W kategorii solistów – śpiewaków:

I NAGRODA - Sabina Trela z Kliczkowa Małego (sieradzkie)
III NAGRODA - Maria Bakowicz z Chojnego (sieradzkie)
WYRÓŻNIENIE - Zofia Pacholczyk z Mroczkowic (rawskie)


W kategorii mistrz-uczeń:
III NAGRODA - Danuta Dębska ze Szkolnym Zespołem Ludowym „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej (rawskie)

Na Dużym Rynku, poza festiwalową sceną, organizowane są rokrocznie Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej, jedne z największych w Polsce. Do udziału w nich zapraszani są jedynie artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Niebywałą różnorodność prezentowanych dziedzin twórczości ludowej (min. rzeźby, haftu, koronki, plastyki papie-rowej, plastyki obrzędowej) wzbogacają liczne pokazy i warsztaty, dające możliwość po-znania wielu technik rękodzielniczych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z twór-cami.

Jak co roku na Kazimierzowskim Kiermaszu znalazła również swoje miejsce sztuka ludowa z województwa łódzkiego. Mogliśmy podziwiać rzeźbę ludową (Agnieszka Głuszek, Henryk Adamczyk), plastykę papierową (Alicja Matczak, Maria Ciechańska), plastykę obrzędową (Zofia Pacan, Marianna Rzepka), czy haft (Anna Staniszewska, Teresa Foks).

Za nami kolejne, udane spotkanie z tradycyjną kulturą ludową w otoczeniu pięknego Kazimierza nad Wisłą, szkoda tylko że pogoda czasami robiła psikusy. Tym bardziej cie-szy fakt, iż pomimo kapryśnej aury występy na scenie były oklaskiwane przez liczne audy-torium a kiermasz cieszył się tak dużym zainteresowaniem, iż czasem ciężko było się prze-cisnąć pomiędzy straganami.