Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Przedłużony termin! Współorganizacja projektów kulturalnych 2018

Łódzki Dom Kultury po raz szósty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Uwaga! Na prośbę instytucji kultury z regionu termin na składanie wniosków został wydłużony o 2 tygodnie, tj. do 6 lipca 2018 r. do godz. 16.00!
Łódzki Dom Kultury w 2018 roku po raz szósty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Priorytetem realizacji zadań jest zapewnienie rozwoju zainteresowań i zaspokojenie potrzeb edukacyjno-artystycznych dzieci i seniorów poprzez działania, które będą uzupełnieniem realizowanych przez Łódzki Dom Kultury projektów: „Kolorowa lokomotywa” i „Przystanek 60+”. Celem jest również podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.
Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2018 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł

Na prośbę instytucji kultury z regionu termin na składanie wniosków został wydłużony o 2 tygodnie, tj. do 6 lipca 2018 r. do godz. 16.00.


Kontakt w sprawach:
merytorycznych – Zyta Solarska tel. 797 326 230, z.solarska@ldk.lodz.pl; Ewa Kowalska tel. 797 326 227; inicjatywy@ldk.lodz.pl
formalno-rachunkowych – Grażyna Stepińska-Marciniak tel. 797 326 178, g.marciniak@ldk.lodz.pl

Do pobrania

Wniosek (Pobrań: 46)
Umowa (Pobrań: 30)
Sprawozdanie końcowe (Pobrań: 29)
Regulamin (Pobrań: 47)