Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

Współorganizacja projektów kulturalnych 2019

Łódzki Dom Kultury po raz siódmy ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki w 2019 roku. Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki 2019 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł. Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 28 czerwca 2019 r., do godz. 16.00.
Ogłoszenie dotyczy realizacji zadań związanych z promocją i popularyzacją twórczości, jak i samej postaci wybitnego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszki. Celem realizacji zadań jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, wzbogacenie wiedzy na temat życia i twórczości artysty, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki 2019 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 28 czerwca 2019 r., do godz. 16.00.

Niezbędne dokumenty do pobrania na stronie: www.ldk.lodz.pl 

Kontakt w sprawach:
merytorycznych – Ewelina Skorupa, tel. 797 326 216, e-mail: ldk@ldk.lodz.pl
formalno-rachunkowych – Grażyna Stepińska-Marciniak, tel. 797 326 178, e-mail: g.marciniak@ldk.lodz.pl