Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

XII Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Oddział Piotrkowski)

28 listopada 2019 r. w siedzibie Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (tomaszowskie muzeum) odbył się XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OP STL.
Ustępujący zarząd złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej, z której wynika że liczba członków utrzymała się na tym samym poziomie co przed 6 laty.
W okresie sprawozdawczym do Oddziału przyjęto 13 nowych członków: kol. Teresę Białek, Małgorzatę Gąsiorek, Izabellę Jasewicz, Barbarę Kagankiewicz, Danutę Jurek, Halinę Miązek, Wandę Plich, Agnieszkę Radomską, Katarzynę Wągiel, Annę Wołynkiewicz, Paulinę Zakrzewską, Alicję Zimnicką, Mariannę Telus.

Zmarło 11 twórczyń ludowych.

Aktualnie Oddział liczy 47 członków, w tym 14 osób ukończyło 80 lat, 7 osób jest w wieku od 70 do 80 lat, poniżej 70 - 12 osób, poniżej 60 lat - 3 osoby a poniżej 50 lat ma 11 osób.

Spośród 47 twórców większość zajmuje się czynnie lub dorywczo twórczością ludową.

Twórcy wywodzą się z regionów: rawski - 7 osób, opoczyński-31 osób, brzeziński-3 osoby, piotrkowski- 6 osób

Prezes Zarządu, w swoim wystąpieniu stwierdziła, że działalność Oddziału nabrała nowej jakości za sprawą Pana Michała Pająka, który podejmuje szereg działań na rzecz twórczości ludowej. Aktywizuje i zachęca do współpracy ze Stowarzyszeniem nowe twórczynie ludowe wywodzące się np. z Kół Gospodyń Wiejskich czy Zespołów Folklorystycznych.

Dotychczasowa prezes Zofia Pacan obchodząc swój jubileusz 25 lecia pracy w zarządzie złożyła rezygnację z pełnienia swojej funkcji.

Na spotkaniu Twórcy Ludowi udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wyborach tajnych wybrali nowy zarząd.

Anna Kołodziejczyk z Bukowca Opoczyńskiego została nowym prezesem OP STL, Anna Pokora-Pietras (region opoczyński) - zastępcą prezesa OP STL, Barbara Kagankiewicz - sekretarzem OP STL (region rawski), Wanda Plich - przewodniczącą komisji rewizyjnej (region piotrkowski) oraz Agnieszka Radomska - członkiem zarządu (region brzeziński).

Jednogłośnie p. Michał Adam Pająk został upoważniony do kierowania działalnością OP STL na kolejną kadencję.

W spotkaniu uczestniczyli etnografowie oraz regionaliści z zasięgu działania OP STL.


Anna Kołodziejczyk
Prezes OP STL

Kategoria

Wiadomości