Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Biblioteka w Kutnie zaprasza do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza. Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych z zacięciem do pisania. Termin nadsyłania prac - opowiadań o dowolne tematyce - mija 31 maja 2019 roku.
Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

Uczestnicy konkursu mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu, wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także Internetu, i nienagradzaną w innych konkursach.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2019 roku na stronie www.bibliokutno.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5 października 2019 roku, podczas XIV Festiwalu im. Szaloma Asza.

Koordynator konkursu: Radosław Wąs, e-mail: r.was@bibliokutno.pl , tel.: 24 355 10 12 wew. 110

Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu poniżej.

Do pobrania

REGULAMIN (Pobrań: 29)