Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

Zgłoś się, wygraj i zaśpiewaj z Mazowszem!

Już jesienią 2019 roku odbędzie się I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka, którego organizatorem jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego „Mazowsze”. Partnerem regionalnym Konkursu w województwie łódzkim został Łódzki Dom Kultury. Zapraszamy do udziału wszystkich pasjonatów śpiewania!
Celem Konkursu jest popularyzacja utworów z repertuaru Zespołu „Mazowsze", a także szeroko pojętego polskiego folkloru oraz  dowartościowanie śpiewu, coraz częściej niedocenianej składowej ludzkiego życia.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się w 16 instytucjach partnerskich w całej Polsce. W województwie łódzkim będzie to Łódzki Dom Kultury. Zwycięzcy rywalizacji regionalnych zostaną zaproszeni do drugiego etapu, który odbędzie się w siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Laureaci Konkursu wystąpią podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem PZLPiT „Mazowsze”.

W programie Konkursu znajdują się utwory z repertuaru Zespołu „Mazowsze”. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list (dostępnych do wglądu tutaj).

Podczas występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

Kategorie wiekowe:
  • 9-14 lat
  • 15-19 lat
  • 20-25 lat
  • 26+ lat

Harmonogram:

I Etap Przesłuchań Regionalnych dla województwa łódzkiego odbędzie się w dniach 6-7 października 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, przy ul. Traugutta 18.

II Etap Konkursu wraz z Koncertem Galowym odbędzie się 23-26 października 2019 r. w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie – Otrębusy pod Warszawą.

Zwycięzcy Konkursu (w każdej kategorii wiekowej) uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi:
I Nagroda – 6 000 zł
II Nagroda – 4 000 zł
III Nagroda – 2 000 zł
W regulaminie przewidziano także dodatkowe wyróżnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są do przesłania wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego:

    drogą elektroniczną na adres: konkurs.jopek@ldk.lodz.pl  lub
    pocztą tradycyjną na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem „KONKURS JOPEK”.

Termin zgłoszeń mija 2 października 2019 roku (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączniku.

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu (w tym karta zgłoszeń) znajdują się na stronie Organizatora - www.mazowsze.waw.pl.