Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
14-08-2020 - 30-09-2020

„100-lecie Cudu na Wisłą” – wystawa

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę „100-lecie Cudu nad Wisłą”, która przygotowana została wraz z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną zachowane w zbiorach obu placówek pamiątki związane z wojną polsko-bolszewicką.
Na ekspozycji znajdą się plakaty, odznaczenia i dokumenty związane z Piotrkowem i mieszkańcami miasta i powiatu – uczestnikami walk w latach 1919-1921, a także broń i wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. Z uwagi na to, że Piotrków był miejscem formowania się i stacjonowania kilku jednostek wojskowych: 26 pułku piechoty, 2 pułku piechoty legionów, 202 pułku piechoty Armii Ochotniczej, ważne stało się przybliżenie najważniejszych wydarzeń związanych z działaniami bojowymi wymienionych jednostek wojskowych. To samo dotyczyło 25 pułku piechoty, który po działaniach w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej, przybył do Piotrkowa w październiku 1921 roku, a miasto zostało siedzibą garnizonu tego pułku do września 1939 roku.
Doskonałymi i unikalnymi są eksponaty wypożyczone do wystawy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a związane z Błękitną Armią generała Józefa Hallera.

Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 30 września 2020 roku.

https://www.facebook.com/MuzeumWPiotrkowieTrybunalskim/
  • 14-08-2020 - 30-09-2020

Kategoria

Muzea

Adres

Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kontakt

tel. 44 646 52 72
sekretariat@muzeumpiotrkow.pl
http://muzeumpiotrkow.pl