Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
17-05-2019 godz 10:00

Festiwal Piosenki BEZPIECZNE EKODZIECIAKI 2019

Już 17 maja o godz. 10.00 w Głownie rozpocznie się Festiwal Piosenki BEZPIECZNE EKODZIECIAKI 2019. W VII już edycji Festiwalu zaprezentuje się dziesięć drużyn z placówek przedszkolnych: z Łodzi, Piątku, Skaratek/Domaniewic, Popowa Głowieńskiego oraz wszystkich miejskich przedszkoli z Głowna.
Celem festiwalu jest rozbudzanie świadomości dotyczącej profilaktyki uzależnień polegających na uświadomieniu dzieciom zła płynącego z uzależnień dorosłych, propagowanie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania przez dorosłych alkoholu i papierosów, wzrost poziomu edukacji ekologicznej, w tym prozdrowotnej i przyrodniczej wśród najmłodszych, poszerzenie wiadomości i umiejętności dzieci z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz integracja i aktywizacja kulturalna środowisk przedszkolnych z różnych miejscowości.

Festiwal organizowany jest w partnerstwie z: Powiatową Komendą Policji w Zgierzu, Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Zgierzu i Jednostką Ratownictwa Gaśniczego w Strykowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu i Fundacją Ecorower z Głowna.

Organizatorami Festiwalu są: Miejski Ośrodek Kultury w Głownie oraz Miejskie Przedszkola nr 1, 2 i 3 w Głownie przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Impreza odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 10.00 w ogrodzie MOK/ w przypadku niepogody w sali MOK/.

Wydarzenie jest formą pikniku artystyczno-edukacyjnego, podczas którego pojawią się również samochody służb policyjnych i strażackich oraz umundurowani  funkcjonariusze policji i strażacy, którzy przeprowadzą krótkie prelekcje dot. bezpieczeństwa.