Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
do 20-08-2019

Na tronie i w koronie - warsztaty dla dzieci

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza zorganizowane grupy dzieci na darmowe warsztaty edukacyjno - plastyczne "Na tronie i w koronie". Zajęcia odbywają się w ramach obchodów 500-lecia istnienia siedziby piotrkowskiego muzeum, pałacu będącego dawniej własnością króla Zygmunta I Starego.
W 2019 roku dawny pałac króla Zygmunta I Starego obchodzi 500-lecie swojego istnienia. Dla upamiętnienia tej szczególnej rocznicy stworzony został projekt "Na tronie i w koronie", którego celem jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z okresem panowania dwóch ostatnich królów z dynastii Jagiellonów, a także z historią ich siedziby – unikalnej pod względem architektonicznym zarówno w skali kraju jak i Europy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy z zakresu edukacji kulturalnej oraz artystycznej najmłodsi uczestnicy wprowadzeni zostaną w świat polskiego dziedzictwa historycznego. Ważną intencją projektu jest również wzmacnianie tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym oraz partycypacja dzieci w poznawaniu materialnych i niematerialnych aspektów historii.

Warsztaty składać się będą z dwóch części:
1. część edukacyjna – polegająca na „aktywnym zwiedzaniu”
2. część plastyczna – polegająca na własnej pracy twórczej uczestników, dla której bazą będą informacje pozyskane podczas części edukacyjnej zajęć.

Warsztaty odbywać się będą do 20 sierpnia 2019 roku.

Zapisów na warsztaty dokonać można w siedzibie Muzeum (Plac Zamkowy 4, 97- 300 Piotrków Trybunalski) lub telefonicznie: 44 646 52 72.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura - Interwencje 2019.

Do pobrania