Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
03-12-2019 godz 19:00 - 17-12-2019 godz 19:00

Zwierzęta skazane na koniec

Zwierzęta skazane na koniec. Wystawa HOPE Wojciecha Brewki to artystyczny apel o ratunek dla ginących gatunków. Najnowszy zbiór prac Wojciecha Brewki zostanie zaprezentowany w Galerii Andels Art, w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi. To wystawa szczególna, gdyż zaangażowanie artysty ma tu nie tylko charakter twórczy, ale jest przede wszystkim bardzo emocjonalną prezentacją dramatycznej sytuacji wybranych ginących gatunków zwierząt.
Niedźwiedź brunatny, łoś, ryś, wróbel - już w niedalekiej przyszłości mogą to być słowa równie egzotyczne jak nazwy gatunków dinozaurów. To zwierzęta skazane na zagładę. Brutalna działalność człowieka i lekceważenie równowagi naturalnej może doprowadzić do unicestwienia w Polsce ok. dwóch tysięcy gatunków zwierząt. Wystawa HOPE jest artystycznym apelem o opamiętanie. Zabijanie dla zysku lub przyjemności oraz krótkowzroczność człowieka powodująca dewastację środowiska naturalnego, doprowadziły do sytuacji, w której tylko radykalne decyzje są w stanie uratować ostatnich przedstawicieli setek gatunków. Tytułowa nadzieja wypływa z przeświadczenia, że im więcej wiemy, tym więcej możemy.

Artysta zaprasza nas zarówno na niezwykłe wydarzenie artystyczne, jak i do społecznej aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Prezentacja HOPE to ten wymiar sztuki, w którym staje się ona narzędziem do naprawiania świata, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Można powiedzieć, że wystawa ta jest artystyczną arką, do której malarz wprowadza wybrane zwierzęta, w nadziei, że uda im się przetrwać potop ludzkiego niszczycielstwa.

Wydarzeniem poprzedzającym wystawę w Łodzi są interdyscyplinarne warsztaty „Zmalowani” w warszawskiej galerii officyna art & design. Wojciech Brewka wraz z Michałem Mąką zapraszają na freestyle’owe malowanie. Każdy, kto przyniesie ze sobą materiały malarskie, weźmie udział we wspólnym tworzeniu. Tematem będą oczywiście zagrożone zwierzęta. Przybyłych twórców wesprze warsztatowo Basia Kozaczkiewicz, a pracy malarskiej towarzyszyć będzie autorska muzyka Marcina Steczkowskiego. Tego wieczoru będzie też można obejrzeć część obrazów, które wyjadą na wystawę do Łodzi.

Wojciech Brewka - urodził się w 1980 r. W Kaliszu. Ukończył prawo, ale jako pracę i styl życia wybrał malarstwo, w bardzo szerokim zakresie: malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe i w przestrzeni publicznej. Jego prace prezentowane były na kilku wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. W 2015 r. założył w Warszawie galerię sztuki officyna art & design, a dwa lata później Stowarzyszenie PROPAGANDA SZTUKI. Jest pomysłodawcą Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programowym Festiwalu Przenikania. Angażuje się w różnorodne akcje społeczne i charytatywne, także na rzecz zwierząt. W sierpniu 2019 roku, wraz ze Stowarzyszeniem PROPAGANDA SZTUKI, zorganizował w rodzinnym mieście artystyczny performans, którego celem było propagowanie wiedzy nt. konieczności ochrony orangutanów, ginących w wyniku wycinania przez człowieka lasów deszczowych.

Freestyle „Zmalowani” - 21 listopada 2019 r., godz. 18.00, Galeria officyna art & design, Al. Jerozolimskie 107, Warszawa

Wernisaż wystawy „HOPE” – 3 grudnia 2019 r., godz. 19:00, Hotel Vienna House Andel’s Łódź