do 4 KWIETNIA 2018

Konkurs specjalny „100-lecie odzyskania niepodległości”

Program wspiera projekty, w których młodzi ludzie będą mogli uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności, a także rozwijające zainteresowania i pasje młodzieży. Motto konkursu – „Ojczyzna jest wokół nas”. Realizowane projekty powinny rozwijać wśród młodych ludzi postawy obywatelskie mające swój wyraz w gotowości do angażowana się w działania na rzecz wspólnego dobra oraz poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa.
więcej
do 31 MARCA 2018

Myśl w ruchu

W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).
więcej
6 LISTOPADA 2017 - 31 MARCA 2018

Na 100 Niepodległa!

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów patriotycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży (7-18 lat)
więcej
26 LUTEGO 2018 - 30 MARCA 2018

DECYDUJESZ, POMAGAMY

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych do lokalnej społeczności, ciekawych pomysłów na rzecz okolicy i mieszkańców, nastawionych na działania wspólnie z mieszkańcami lub zmiany przestrzeni wokół siebie.
więcej
do 26 MARCA 2018

Wspieramy Rozwój

Celem konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Organizator świadomy ich roli oraz tego, że wspólnie można osiągać więcej, prowadzi program grantowy, który pomaga budować lepszą i bardziej odpowiedzialną Polskę. Projekt, o którego dofinansowanie może ubiegać się Wnioskodawca, musi spełniać kryterium społecznej użyteczności.
więcej
do 26 MARCA 2018

Rozwój sektorów kreatywnych – Programy MKiDN

Program obejmie wsparciem najbardziej wartościowe projekty ukierunkowane na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych wzmocni ich konkurencyjność na arenie UE i poza nią. Program przyczynia się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych. W ramach programu wspierane będą zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności poprzez rozwój kultury, technologii, nauki i biznesu.
więcej
do 25 MARCA 2018

Murale Polskiej Niepodległości

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych,wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej dzieci i młodzieży, poprzez włączanie ich we współtworzenie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, na poziomie lokalnym i regionalnym. Konkurs obejmuje opracowanie koncepcji i sposobu realizacji działań edukacyjno-kulturalnych, w wyniku których jak największe grono dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poszerzy swoją wiedzę historyczną dotyczącą okresu odzyskania niepodległości, a nabytą wiedzę i umiejętności wykorzysta do projektowania i wykonania muralu.
więcej
do 23 MARCA 2018

NIEPODLEGŁA

Strategicznym celem programu jest szerokie włączenie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
więcej
  • Witamy na nowej odsłonie portalu RegionKultury.pl!