do 14 CZERWCA 2018

"Wakacje z matematyką"

Fundacja mBanku ogłosiła konkurs grantowy, w którym można ubiegać się o dotację na organizację projektów aktywności pozalekcyjnych, które będą promowały matematykę wśród uczniów klas 1-3, 4-7 oraz gimnazjalistów. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. biblioteki publiczne oraz organizacje pozarządowe, które mają siedzibę w Łodzi. Termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2018 r.
więcej
do 9 LIPCA 2018

VII EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO W RAMACH FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK

Ruszyła VII edycja Konkursu Stypendialnego w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Konkurs skierowany do kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i i ma na celu docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, w których działają.
więcej
do 15 WRZEŚNIA 2018

Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia

W ramach Programu tancerze mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji doradców zawodowych i psychologa, bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach oraz otrzymać stypendium na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz, w szczególnych przypadkach, kosztów utrzymania w trakcie realizacji projektu przekwalifikowania).
więcej