21 STYCZNIA 2019

700 000 zł dla NGOsów w Łódzkiem!

9 grudnia Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego województwa. Łączna pula środków, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań w konkursach wyniesie 700 000 złotych. Nabór ofert trwa do 21 stycznia 2019 r., a o wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia rozpoczynające się od 1 maja przyszłego roku.
więcej
do 31 STYCZNIA 2019

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019

Do 31 stycznia trwa nabór w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
więcej