Mikrogranty na rzecz walki z COVID-19

300 000 zł to pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19, który ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego. Właśnie rozpoczyna się nabór ofert od organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa, także w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego!
więcej