Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Moniuszko 2019 - Promesa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór w konkursie, którego celem jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty.
Organizator: MKiDN, Instytut Muzyki i Tańca

Cele: ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwania z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w. Program ma wesprzeć finansowo znaczącą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich, realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą, związanych z postacią i twórczością Stanisława Moniuszki w kontekście muzyki, historii i kultury XIX wieku

Rodzaj działań: dofinansowanie może być przeznaczone na:
• zadania artystyczne: festiwale muzyczne, koncerty i widowiska muzyczne, spektakle teatru dramatycznego oraz spektakle taneczne, konkursy muzyczne, adresowane do różnych grup wiekowych, w tym także do dzieci i młodzieży szkolnej, wystawy artystyczne zainspirowane muzyką Stanisława Moniuszki, związane także z promocją wartości społecznych, historii, w tym także historii kultury, wydarzenia literackie, prezentujące inspiracje twórczością Moniuszki
• zadania o profilu edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym poświęcone postaci i twórczości Stanisława Moniuszki przedstawiane w kontekście muzyki, kultury i historii XIX w., w tym: kursy i warsztaty skoncentrowane na wykonawstwie muzyki Stanisława Moniuszki i muzyki XIX w., zabawy i gry twórcze (także interdyscyplinarne) skierowane do dzieci i młodzieży, oparte na motywach muzycznych z twórczości Moniuszki, wydarzenia plenerowe i uliczne w miejscach związanych z osobą Stanisława Moniuszki, konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, sesje i konferencje naukowe, w tym wykorzystujące nowe media, kwerendy naukowe, produkcja multimediów (strony internetowe, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje VR, AR, itd.
• zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród ww. kategorii.

Kto może ubiegać się o dotację:
• samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
• uczelnie artystyczne,
• publiczne szkoły artystyczne,
• niepubliczne szkoły artystyczne,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji: od 150 000 zł do 300 000 zł

Termin składania wniosków:  do 15 października 2018 r.
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest wypełnienie wniosku i przesłanie go poprzez system EBOI oraz wysłanie formularza Potwierdzenia złożenia wniosku na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.
Szczegółowe informacje o regulaminie znajdują się po linkiem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/moniuszko.php

Do pobrania

chopin-62928_960_720 (Pobrań: 54)