Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 
Organizator: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Cele:
Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Organizatorzy chcą, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:
• wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
• skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
• zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
• wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty.

Kto może ubiegać się o dotację:
• stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
• domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Wysokość dotacji: do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

Termin składania wniosków:  termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00.
25 marca 2019 r. na stronie www.rownacszanse.pl zostanie ogłoszona lista organizacji dopuszczonych do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Ponadto, wnioskodawcy otrzymają informację mailową o dalszej procedurze postępowania.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie http://www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.