Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019

Do 31 stycznia trwa nabór w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019.
W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.
Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Cele: celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rodzaj działań: w ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

W roku 2019 priorytety Funduszu to:
• Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
• Promowanie współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej.
• Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości lub 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
• Promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
• 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewska o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
• 15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.

Kto może ubiegać się o dotację:
Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Termin składania wniosków:  do 31 stycznia 2019 r. godz. 23:59
Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie https://online.frse.org.pl/ wraz ze wszystkimi załącznikami. Szczegółowe informacje o regulaminie znajdują się po linkiem: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/kryteria-formalne