Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży na rok 2019

Uruchomiono nabór  wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2019. To już czwarta edycja konkursu, dzięki któremu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieży, spotkania młodzieżowe) oraz projekty informacyjno-promocyjne.
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Cele:
Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rodzaj działań: wymiany młodzieży, spotkania młodzieżowe oraz projekty informacyjno-promocyjne.
W tym roku priorytetami są:
• odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
• nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
• wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
• wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
• wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
• wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Kto może ubiegać się o dotację: organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne).
Wysokość dotacji: na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.

Termin składania wniosków:  do 18 marca 2019 r. do godziny 23:59.
Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/nabor-wnioskow-w-ramach-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-na-rok-2019-otwarty