Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

„Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

Rozpoczął się nabór do dwunastej edycji konkursu: Seniorzy w akcji! Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. 
Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Rodzaj działań: przedsięwzięcia, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Organizatorzy stawiają na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. Chcą wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

Kto może ubiegać się o dotację:
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
Wysokość dotacji: udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 15 000 zł. Ze środków konkursu przyznanych zostanie ok. 18-22 dotacji

Termin składania wniosków:  do 18 marca 2019 r.

W celu przesłania zgłoszenia należy wypełnić formularz on-line dostępny na stornie http://www.seniorzywakcji.pl
Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” tel.: (22) 396 55 16  lub 19, pon-pt. w godzinach od 10.00 do 16.00, e-mail: listy@seniorzywakcji.pl