Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

VII EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO W RAMACH FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK

Ruszyła VII edycja Konkursu Stypendialnego w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Konkurs skierowany do kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i i ma na celu docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, w których działają.
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Cele: wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

Rodzaj działań:
Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:
• zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami,
• ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.
• dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Kto może ubiegać się o dotację:
Kandydatury mogą być przesyłane w dwóch kategoriach konkursowych:
• placówka biblioteczna mniejsza,
• placówka biblioteczna większa.

O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby.
O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy lub więcej osób.

Wysokość dotacji: wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii konkursowych wynosi 5 000 zł i może być przeznaczone na dowolne wydatki wybrane przez stypendystkę, związane z własnym rozwojem osobistym.

Termin składania wniosków: do 9 lipca 2018 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl
Do wypełnionego wniosku można dołączyć załączniki (nie więcej niż 5 plików) w tym:
• list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki,
• artykuł prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki,
• zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty
Wnioski zgłoszeniowe wraz z regulaminem można pobrać pod linkiem: http://projektbabcia.pl/