Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

"Wakacje z matematyką"

Fundacja mBanku ogłosiła konkurs grantowy, w którym można ubiegać się o dotację na organizację projektów aktywności pozalekcyjnych, które będą promowały matematykę wśród uczniów klas 1-3, 4-7 oraz gimnazjalistów. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. biblioteki publiczne oraz organizacje pozarządowe, które mają siedzibę w Łodzi. Termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2018 r.
Organizator: Fundacja mBanku

Cele:
• aktywizacja dzieci w wieku szkolnym w okresie wakacyjnym spędzających wakacje w mieście i zapewnienie im zabawy połączonej z nauką matematyki,
• zachęcenie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i bibliotek publicznych do promowania matematyki wśród uczniów klas 1-3, 4-7 oraz gimnazjalistów,
• zainteresowanie dzieci matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki
Cele konkursu będą realizowane poprzez dofinansowanie projektów aktywności pozalekcyjnych w okresie letnim (lipiec i sierpień 2018 r.), odbywających się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Rodzaj działań:
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na realizację projektów aktywności pozalekcyjnych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
Przykładowe typy projektów:
• przeprowadzenie matematycznej gry miejskiej, w której uczestnicy, aby przejść do kolejnego etapu powinni rozwiązać zagadki matematyczne i zadania,
• spotkania z dziećmi łączące gry ruchowe z matematyką,
• opracowanie cyklu półkolonii dla dzieci, pokazujących matematykę w interesujący sposób.
Dotacje nie będą przyznawane na typową (statutową) działalność wnioskodawców, pokrycie bieżących kosztów działania wnioskodawców, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Projekty nie mogą trwać krócej niż jeden dzień i dłużej niż 2 miesiące.

Kto może ubiegać się o dotację:
• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działania dłużej niż 1 rok,
• biblioteki publiczne,
• grupy nieformalne (np. nauczyciele, koło naukowe, lub grupa młodzieżowa we współpracy z wybranym partnerem społecznym).
Wymienione podmioty powinny mieć siedzibę w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu lub Gdańsku.

Wysokość dotacji: maksymalna kwota grantu o jaką można się ubiegać w konkursie to 5000 zł.

Termin składania wniosków: do 14 czerwca 2018 r., do godz. 17.00 (decyduje godzina wpłynięcia wniosku).

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie właściwego wniosku, w wersji elektronicznej. Wniosek jest dostępny na stornie internetowej: http://www.mFundacja.pl, w zakładce poświęconej konkursowi.