Kalendarium

2 STYCZNIA 2018 - 31 MARCA 2018

Historia oręża w Porcie Łódź

Mundury wojskowe na przestrzeni wieków – wystawę kostiumów filmowych pod takim tytułem przez najbliższe trzy miesiące będzie można obejrzeć w Porcie Łódź. Na wystawie zobaczymy m.in. zbroje rycerskie, które były używane na potrzeby turniejów i kostiumy Husarii. Dzięki eksponatom dowiemy się także jak wyglądała odzież chłopów i wojska, biorących udział w walkach podczas Insurekcji Kościuszkowskiej.
więcej
5 MARCA 2018 - 29 MARCA 2018

XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

5 marca rozpocznie się XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – jeden z najstarszych festiwali teatru zawodowego w kraju, który każdego roku otwiera kalendarz najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. Hasło tej edycji brzmi: „Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”. W programie znalazły się spektakle (w tym dwie premiery), dyskusje i wystawa.
więcej
6 LISTOPADA 2017 - 31 MARCA 2018

Na 100 Niepodległa!

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów patriotycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży (7-18 lat)
więcej
15 LUTEGO 2018 - 30 KWIETNIA 2018

Muzealne Spotkania z Fotografią 2018

W tym roku Muzeum w Łowiczu ponownie należy do organizatorów konkursu "Muzealne Spotkanie z Fotografia" i przeprowadzi etap pośredni, w wyniku którego zgłoszone prace zostaną przesłane do Muzeum w Koszalinie. Dzieci i młodzież mogą spróbować swoich sił w konkursie i zgłosić swoje pracę.
więcej
1 MARCA 2018 - 31 MARCA 2018

Poczuj teatr

Monodramy: Abonent chwilowo niedostępny (14 III, wyk. Maciej Wilewski), Shirley Valentine (23 III, wyk. Bożena Krawczyńska) i warsztaty twórcze: Pozwól sobie dojść do głosu (17 III), Maska codzienna a maska teatralna (10 III), Scenariusz, interpretacja, inscenizacja (24 III) to tylko niektóre z wydarzeń, które czekać będą w marcu na miłośników teatru z Aleksandrowa Łódzkiego!
więcej
1 MARCA 2018 - 31 GRUDNIA 2018

Meandry historii – z prądem czy pod prąd?

Od 1 marca miłośnicy historii będą mogli przenieść się w realia II wojny światowej i zapoznać się się z wybraną gamą moralnych i etycznych wyborów towarzyszących okresowi okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Każdy uczestnik wystawy pn.: „Meandry historii – z prądem czy pod prąd? Historia wskaże Ci drogę” ma szansę wybrać jedną z przedstawionych ścieżek i doświadczyć jej moralnego ciężaru.
więcej
26 LUTEGO 2018 - 30 MARCA 2018

DECYDUJESZ, POMAGAMY

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych do lokalnej społeczności, ciekawych pomysłów na rzecz okolicy i mieszkańców, nastawionych na działania wspólnie z mieszkańcami lub zmiany przestrzeni wokół siebie.
więcej
do 23 MARCA 2018

NIEPODLEGŁA

Strategicznym celem programu jest szerokie włączenie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
więcej
11 MARCA 2018 - 29 KWIETNIA 2018

Mali świadkowie historii

Muzeum w Piotrkowie  Trybunalskim zaprasza na wernisaż wystawy "Mali Świadkowie Historii",  który odbędzie się 11 marca o godz. 16.00 w salach Zamku Królewskiego  przy Placu Zamkowym 4. Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć m.in. mundury żołnierzy polskich z XIX i XX wieku, unikatowe egzemplarze broni palnej i białej zgromadzone w bogatej kolekcji blisko 3000 eksponatów ze zbiorów działu historii Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
więcej
10 MARCA 2018 - 15 KWIETNIA 2018

Wernisaż prac plastycznych - "Ale o co chodzi?"

Muzeum w Łowiczu zaprasza 10 marca na wernisaż prac plastycznych kursantów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łowiczu. Wystawa prezentuje dotychczasowy dorobek twórczy członków grup „Nowa Fala” i „Fascynacja”, ich zmagania z dziełem, tematem, techniką malarską, ciągłą potrzebą podnoszenia swoich umiejętności oraz zgłębiania tajników sztuki.
więcej
do 31 MARCA 2018

Myśl w ruchu

W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).

więcej
do 26 MARCA 2018

Rozwój sektorów kreatywnych – Programy MKiDN

Program obejmie wsparciem najbardziej wartościowe projekty ukierunkowane na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych wzmocni ich konkurencyjność na arenie UE i poza nią. Program przyczynia się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych. W ramach programu wspierane będą zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności poprzez rozwój kultury, technologii, nauki i biznesu.
więcej
do 26 MARCA 2018

Wspieramy Rozwój

Celem konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Organizator świadomy ich roli oraz tego, że wspólnie można osiągać więcej, prowadzi program grantowy, który pomaga budować lepszą i bardziej odpowiedzialną Polskę. Projekt, o którego dofinansowanie może ubiegać się Wnioskodawca, musi spełniać kryterium społecznej użyteczności.
więcej
do 4 KWIETNIA 2018

Konkurs specjalny „100-lecie odzyskania niepodległości”

Program wspiera projekty, w których młodzi ludzie będą mogli uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności, a także rozwijające zainteresowania i pasje młodzieży. Motto konkursu – „Ojczyzna jest wokół nas”. Realizowane projekty powinny rozwijać wśród młodych ludzi postawy obywatelskie mające swój wyraz w gotowości do angażowana się w działania na rzecz wspólnego dobra oraz poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa.
więcej
do 25 MARCA 2018

Murale Polskiej Niepodległości

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych,wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej dzieci i młodzieży, poprzez włączanie ich we współtworzenie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, na poziomie lokalnym i regionalnym. Konkurs obejmuje opracowanie koncepcji i sposobu realizacji działań edukacyjno-kulturalnych, w wyniku których jak największe grono dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poszerzy swoją wiedzę historyczną dotyczącą okresu odzyskania niepodległości, a nabytą wiedzę i umiejętności wykorzysta do projektowania i wykonania muralu.
więcej
  • Witamy na nowej odsłonie portalu RegionKultury.pl!