Czas pracy w instytucjach kultury 2018

Szkolenie skierowane do dyrektorów instytucji kultury oraz dla pracowników zajmujących się sprawami prawno-pracowniczymi, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w instytucjach kultury oraz księgowych zatrudnionych w instytucjach kultury. Uczestnicy zostali zapoznani z praktycznymi, elastycznymi i opłacalnymi rozwiązaniami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Szkolenie organizowane w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury poprowadziła Monika Wacikowska.
więcej

Programy MKiDN na rok 2018

O tym jak skutecznie pozyskać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 dowiedzieli się uczestnicy szkolenia zorganizowanego 18 stycznia 2018 r. w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Szkolenie przeprowadził Michał Pawlęga – specjalista w przygotowywaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
więcej

Arteterapia oraz sensoryka dziecięca i młodzieżowa

Szkolenie dotyczące arteterapii oraz sensoryki dziecięcej i młodzieżowej adresowane było do osób pragnących zdobyć praktyczne umiejętności pracy arteterapeutycznej. Jego celem było dostarczenie zestawu gotowych narzędzi możliwych do zastosowania w różnych obszarach pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą – od rozwoju potencjału twórczego, po pracę nad trudnościami ze sfery emocjonalnej i behawioralnej. Szkolenie organizowane w ramach RAKK miało charakter praktyczny, a poprowadziła je Anna Korobczak.
więcej

Zostań mistrzem Prezi - szkolenie

Zostań mistrzem Prezi to kolejne szkolenie zorganizowane w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Uczestnicy mieli okazję poznać narzędzia niezbędne do tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Dodatkowo mieli okazję dowiedzieć się, jak w interesujący sposób przedstawić swoje prezentacje. Szkolenie poprowadził Karol Baranowski.
więcej

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

Szkolenie Kontrola zarządcza w instytucjach kultury , odbywające się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. to kolejna propozycja Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności wprowadzania i stosowania w praktyce standardów kontroli zarządczej. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej rozumianej jako narzędzie do sprawnego zarządzania instytucją kultury. Szkolenie zorganizowane w Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie poprowadziła Bożena Pawlikowska.
więcej

Nowoczesne metody aktywizacji i integracji seniorów

Szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom zestawu gotowych ćwiczeń, narzędzi i interwencji możliwych do zastosowania w różnych obszarach pracy edukacyjno-terapeutycznej z seniorami. W trakcie kursu uczestnicy poznali nowoczesne metody pracy z seniorami, m.in. kreatywne techniki integrowania grupy, interwencje z zakresu terapii sztuką (arteterapii), treningowe metody rozwijające pamięć i koncentrację, techniki pobudzające kreatywność oraz twórcze myślenie. Szkolenie poprowadziła Anna Korobczak.
więcej
  • Witamy na nowej odsłonie portalu RegionKultury.pl!