Prawo pracy w instytucjach kultury w 2018 i 2019 r.

Szkolenie było okazją do omówienia nowych przepisów w zakresie prawa pracy w instytucjach kultury, a także wybranych zagadnień z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród podejmowanych tematów pojawiły się między innymi: nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka, urlopy wypoczynkowe, zmiany umowy o pacę, rozwiązywanie umowy o pracę oraz nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych wchodzące w życie 1 stycznia 2019r.
więcej

Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w praktyce

Podczas szkolenia Regionalnej Akademii Kadr Kultury uczestnicy  zostali zapoznani z fundamentalnymi zasadami przetwarzania danych osobowych i nauczyli się samodzielnie formułować oraz skutecznie pozyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wypełniać prawa osób, których one dotyczą. Nauczyli się również formułować i wprowadzać odpowiednie zapisy do regulaminów usług. Szkolenie poprowadziła Sylwia Czub-Kiełczewska.
więcej

Kurs wychowawców wypoczynku

Kurs wychowawców wypoczynku to propozycja Regionalnej Akademii Kadr Kultury dla chcących nabyć uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na wycieczkach, koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kurs zorganizowano w Łódzkim Domu Kultury w dniach 11-13 czerwca 2018 r.  Prowadzący: Mariusz Gorzycki, Mateusz Bołądź, Arkadiusz Szefler. 
więcej

"Trudny" klient w instytucjach kultury - Bełchatów, 8.05.2018

W dniu 8.05.2018 odbyła się pierwsza edycja szkolenia na temat „trudnego” klienta w instytucji kultury. Zespół Regionalnej Akademii Kadr Kultury zagościł w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Pracownicy MCK-u, którzy wzięli udział w spotkaniu, już od początku wykazali się dużym zaangażowaniem i otwartością. Podczas dyskusji chętnie dzielili się swoim doświadczeniem, dzięki czemu zostały omówione konkretne przykłady „trudnego” zachowania klientów. Uczestnicy doszli do bardzo ważnego wniosku – w obsłudze „trudnego" klienta warto stawiać granice i dbać o komfort pracy. Wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu życzymy powodzenia we wdrażaniu poznanych technik asertywnej komunikacji i jak najwięcej klientów, którzy docenią zaangażowanie i serdeczność pracowników MCK-u.
więcej

RODO w instytucjach kultury - Łowicz, 24.04.2018

 W ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury ponownie zorganizowano temat dotyczący RODO w instytucjach kultury, Tym razem miejscem realizacji szkolenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jaka dokumentacja bezpieczeństwa będzie obowiązywać?  Szkolenie poprowadził Arkadiusz Zarębski.
więcej

RODO w instytucjach kultury, 23.04.2018

Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jaka dokumentacja bezpieczeństwa będzie obowiązywać? Dzięki szkoleniu zorganizowanemu w ramach RAKK uczestnicy dowiedzieli się jakie zmiany zostaną wprowadzone oraz jak się do nich przygotować.  Szkolenie poprowadził Arkadiusz Zarębski. 
więcej

Nowoczesne metody aktywizacji i integracji seniorów, 16.04.2018

Szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom zestawu gotowych ćwiczeń, narzędzi i interwencji możliwych do zastosowania w różnych obszarach pracy edukacyjno-terapeutycznej z seniorami. W trakcie kursu uczestnicy poznali nowoczesne metody pracy z seniorami, m.in. kreatywne techniki integrowania grupy, interwencje z zakresu terapii sztuką (arteterapii), treningowe metody rozwijające pamięć i koncentrację, techniki pobudzające kreatywność oraz twórcze myślenie. Szkolenie poprowadziła Anna Korobczak.
więcej

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury, 11-12.04.2018

Szkolenie Kontrola zarządcza w instytucjach kultury , odbywające się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. to kolejna propozycja Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności wprowadzania i stosowania w praktyce standardów kontroli zarządczej. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej rozumianej jako narzędzie do sprawnego zarządzania instytucją kultury. Szkolenie zorganizowane w Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie poprowadziła Bożena Pawlikowska.
więcej

Zostań mistrzem Prezi, 10.04.2018

Zostań mistrzem Prezi to kolejne szkolenie zorganizowane w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Uczestnicy mieli okazję poznać narzędzia niezbędne do tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Dodatkowo mieli okazję dowiedzieć się, jak w interesujący sposób przedstawić swoje prezentacje. Szkolenie poprowadził Karol Baranowski.
więcej

Arteterapia oraz sensoryka dziecięca i młodzieżowa, 20.03.2018

Szkolenie dotyczące arteterapii oraz sensoryki dziecięcej i młodzieżowej adresowane było do osób pragnących zdobyć praktyczne umiejętności pracy arteterapeutycznej. Jego celem było dostarczenie zestawu gotowych narzędzi możliwych do zastosowania w różnych obszarach pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą – od rozwoju potencjału twórczego, po pracę nad trudnościami ze sfery emocjonalnej i behawioralnej. Szkolenie organizowane w ramach RAKK miało charakter praktyczny, a poprowadziła je Anna Korobczak.
więcej

Czas pracy w instytucjach kultury 2018, 16.02.2018

Szkolenie skierowane do dyrektorów instytucji kultury oraz dla pracowników zajmujących się sprawami prawno-pracowniczymi, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w instytucjach kultury oraz księgowych zatrudnionych w instytucjach kultury. Uczestnicy zostali zapoznani z praktycznymi, elastycznymi i opłacalnymi rozwiązaniami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Szkolenie organizowane w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury poprowadziła Monika Wacikowska.
więcej

Programy MKiDN na rok 2018, 18.01.2018

O tym jak skutecznie pozyskać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 dowiedzieli się uczestnicy szkolenia zorganizowanego 18 stycznia 2018 r. w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Szkolenie przeprowadził Michał Pawlęga – specjalista w przygotowywaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
więcej