Czas pracy w kulturze - webinarium

Podczas szkolenia zostaną omówione obowiązujące regulacje prawne w zakresie czasu pracy. Zostaną przedstawione rozstrzygnięcia pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz optymalne rozwiązania dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w instytucjach kultury.

Plan spotkania:
9:50-10:00
Rozgrzewka techniczna, przywitanie uczestników. Cele szkolenia, zasady pracy i uczestniczenia w szkoleniu, plan pracy.
10:00-10:45 Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury. Czas pracy - podstawowe zagadnienia: pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy, normy czasu pracy, czas pracy w podróży służbowej - okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy, okresy rozliczeniowe czasu pracy, minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej. Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy. Systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny, przerywany.
10:45-11:45 Rozkłady czasu pracy: rozkład w regulaminie pracy, harmonogramy czasu pracy - obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w trakcie okresu nimi objętego, planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:00 Konsekwencje obowiązywania 5-dniowego tygodnia pracy. Praca w godzinach nadliczbowych: pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, nadgodziny dobowe i średniotygodniowe, nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi, nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy, nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy, nadgodziny w podstawowym i równoważonym systemie czasu pracy, rekompensowanie pracy nadliczbowej.
13.00-13.30 Praca w niedziele i święta: pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta, rekompensowanie pracy w niedziele i święta – czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych, brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.
13.30-14.00 Przerwa
14.00-15.00 Praca w porze nocnej. Czas pracy kadry kierowniczej.

Informacje organizacyjne:
Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarium, powinien spełniać następujące warunki:


Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy Clickmeeting.

Liczba uczestników – 40 osób

Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2020 r. (formularz zgłoszeniowy - kliknij)

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

80 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (oświadczenie do wypełnienia)

98,40 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Pobierz: Oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z podatku VAT

Opłata za udział w webinarium przyjmowana jest wyłącznie przelewem na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor i współautor około 60 książek z tego zakresu i kilku tysięcy artykułów. Doświadczony szkoleniowiec - na swoim koncie ma ponad 5500 przeprowadzonych godzin szkoleniowych.

2020-10-09 godz. 09:50

Czas trwania: 5h

Cena: 80 zł netto (98,40 zł brutto)

Miejsce: on-line

Zapisz się:

tel. 797 326 219