Kultura dostępna dla wszystkich - webinarium

Szkolenie skierowane jest do animatorów, edukatorów, instruktorów, którzy odpowiadają za ofertę instytucji kultury, w tym zwłaszcza sektora domów kultury/ lokalnych ośrodków kultury.

Cele szkolenia:

Plan spotkania:
9.50-10.00 Rozgrzewka techniczna, przywitanie uczestników. Cele szkolenia, zasady pracy i uczestniczenia w szkoleniu, plan pracy.
10.00-10.30 Przedstawienie celów i harmonogramu szkolenia, diagnoza potrzeb uczestników/uczestniczek, omówienie podstaw języka inkluzywnego
10.30-10.45 Przerwa
10.45-11.45 Charakterystyka różnych grup osób z niepełnosprawnościami - ze szczególnym omówieniem grup dotyczących: niepełnosprawności sensorycznych, ograniczonej mobilności, niepełnosprawności intelektualnych i kondycji ze spektrum autyzmu. Zwrócenie uwagi na narzędzia i usługi, które odbiorcy wykorzystują w życiu codziennym ( z którymi mogą pojawić się w instytucji kultury)
11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.00 Wskazanie aktów prawnych dotyczących dostępności usług publicznych, akcent zostanie położony na ustawę o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku.
13.00-13.15 Przerwa
13.15-14.15 Omówienie narzędzi i usług, które pracują na rzecz grup osób z niepełnosprawnościami; szczególny nacisk zostanie położony na narzędzia uniwersalne lub łatwe do adaptacji, a które pracują na rzecz więcej niż jednej grupy osób z niepełnosprawnościami.
14.15-14.45 Podsumowanie i sesja pytań, zakończenie szkolenia.

Informacje organizacyjne:
Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarium, powinien spełniać następujące warunki:
Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy Clickmeeting.

Liczba uczestników – 30 osób

Na zgłoszenia czekamy do 23 listopada 2020 r. (formularz zgłoszeniowy - kliknij)

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

50 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (oświadczenie do wypełnienia)

61,50 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Pobierz: Oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z podatku VAT

Opłata za udział w webinarium przyjmowana jest wyłącznie przelewem na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Rafał Lis

Historyk sztuki, trener i społecznik. Specjalista ds. wolontariatu i koordynator ds. dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni. Aktywista na rzecz dostępnej kultury i sztuk. Jeden z pierwszych koordynatorów dostępności w Polsce. Wdrażał procesy związane z dostępnością w instytucjach kultury i instytucjach wsparcia biznesu. Dostępnościowe działania rozpoczął od współpracy ze środowiskiem Głuchych i słabosłyszących przy projektach dotyczących sztuki w przestrzeni publicznej. Autor audiodeskrypcji dzieł sztuki i architektury, którego pasją jest audiodeskrypcja prowadzona na żywo. Współtwórca publikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w tym przewodników po instytucjach kultury oraz przestrzeniach publicznych.

2020-11-27 godz. 09:50

Czas trwania: 5h

Cena: 50 zł netto (61,50 zł brutto)

Miejsce: on-line

Zapisz się:

tel. 797 326 219