Desing Thinking w kulturze - webinarium

Podczas dwudniowego szkolenia online uczestnicy poznają podstawy podejścia Design Thinking w kontekście sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji społecznej. Przejdą mini-proces projektowy w praktyce: od analizy potrzeb użytkowników do rozwiązań, którymi będą pomysły na konkretne działania kulturalne.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
• poznają i przećwiczą podstawowe narzędzia Design Thinking,
• wzmocnią swoją kreatywność poznając wybrane techniki kreatywne,
• poznają podstawy projektowania działań kulturalnych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby,
• poznają sposoby na angażowanie społeczności we współtworzenie wydarzeń i projektów (także online).

Plan spotkania, cz. I:
9.50-10.00 Rozgrzewka techniczna, przywitanie uczestników. Cele szkolenia, zasady pracy
i uczestniczenia w szkoleniu, plan pracy.
10.00-12.00 Kontrakt – zasady współpracy na warsztacie zdalnym. Wprowadzenie – teoria Design Thinking (modele procesu projektowego; pochodzenie, etapy i przeznaczenie Design Thinking; nastawienie i sposoby myślenia wspierające projektowanie). Zmiana kontekstu projektowania w związku z pandemią – dyskusja, jakie działania podejmują instytucje obecnie? Podział na zespoły, przydzielenie grupom materiału do zapoznania się przed kolejną sesją (diagnoza potrzeb użytkowników – materiały dotyczące person odbiorców kultury), wybór kanału komunikacji przez zespoły.

Plan spotkania, cz. II:
9.50-10.00 Rozgrzewka techniczna, przywitanie uczestników. Cele szkolenia, zasady pracy
i uczestniczenia w szkoleniu, plan pracy.
10.00-13.00 Design Thinking w praktyce – zdalny proces projektowy z użyciem Murala:
• Diagnoza potrzeb – formułowanie wyzwania projektowego (omówienie zadania)
• Generowanie pomysłów – matryca kreatywna
• Analiza i ocena pomysłów – głosowanie wizualne, matryca wpływu i wysiłku
• Prototypowanie – Design Studio
• Testowanie – prezentacja

Informacje organizacyjne:
Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarium, powinien spełniać następujące warunki:
• posiadać dostęp do komputer podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w kamerę, głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek
• posiadać system Windows 7 lub nowszy
• posiadać przeglądarkę Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższy, Google Chrome
• wejść o określonej godzinie do „wirtualnego pokoju”, którego adres Uczestnik otrzyma przed spotkaniem w wiadomości e-mail od Organizatora

Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Liczba uczestników – 10 osób

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2020 r. (formularz zgłoszeniowy - kliknij)

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

200 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (oświadczenie do wypełnienia)

246 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Pobierz: Oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z podatku VAT

Opłata za udział w webinarium przyjmowana jest wyłącznie przelewem na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Agnieszka Kaim

Menadżerka kultury, animatorka, moderatorka Design Thinking. Pod ponad 10 lat pomaga instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym w budowaniu atrakcyjnej oferty angażującej różnorodne grupy uczestników. Jest m.in. autorką "Muzeum. Udostępnij!" - programu edukacji medialnej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (finalistka Wydarzenia Historycznego Roku 2016). Za stworzenie i realizację stratedii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni (2016). Prowadziła autorskie szkolenia "Projektowanie oferty kulturalnej dla dorosłych" metodą Design Thinking w ramach cyklu "Kadra Kultury" Narodowego Centrum Kultury. Warsztaty i szkolenia oparte na tej metodyce realizowania też dotychczas m.in. dla Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, Fabryki Kultury w Redze i Strefy Startup Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest autorką e-booka "Design Thinking w Kulturze. Myślenie projektowe krok po kroku", który wydała w ramach Stypendium MKiDN (2019). Ukończyła psychologię (UG), podyplomowe studium zarządzania NGO (Collegium Civitas), a także m.in. letnią szkołę Experience Design (University od the Arts w Londynie).

2020-11-25 godz. 09:50

2020-11-26 godz. 09:50

Czas trwania: 5h

Cena: 200 zł netto (246 zł brutto)

Miejsce: on-line

Zapisz się:

tel. 797 326 219