Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury - webinarium

Na szkoleniu przedstawione zostaną regulacje prawne związane z pracowniczymi planami kapitałowymi ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia PPK w jednostkach finansów publicznych. Omówione zostaną kwestie związane z zawieraniem umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, źródeł finansowania PPK oraz możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK przez uczestnika PPK.
Szkolenie ma na celu przekazania niezbędnych informacji, których posiadanie jest konieczne do wprowadzenia PPK w jednostce oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK (naliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłat, obowiązki informacyjne wobec pracowników, działania związane z zatrudnieniem nowego pracownika w kontekście PPK).

Plan spotkania:
9.50-10.00
Rozgrzewka techniczna, przywitanie uczestników. Cele szkolenia, zasady pracy i uczestniczenia w szkoleniu, plan pracy.
10.00-10.45 Istota PPK: podstawowe założenia, pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych, osoby objęte PPK, deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK - terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych.
10.45-11.45 Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK: wybór instytucji finansowej - współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, kryteria wyboru instytucji finansowej; obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych - zakres przekazywanych informacji; zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów
11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.00 Wpłaty na PPK: wpłaty na stronie pracownika i pracodawcy, dobrowolne zwiększenie kwoty wpłat - dobrowolne wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego, wpłata powitalna i dopłata roczna, terminy naliczania i odprowadzania wpłat.
13.00-14.00 Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków: wypłata po osiągnięciu 60 roku życia, świadczenia małżeńskie, wypłata transferowa "pożyczka" na wkład mieszkaniowy, wypłata w razie poważnego zachorowania, wcześniejsze wycofanie środków, rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, dziedziczenie środków, kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków.

Informacje organizacyjne:
Uczestnik, który chce wziąć udział w webinarium, powinien spełniać następujące warunki:

Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy Clickmeeting.

Liczba uczestników – 30 osób

Na zgłoszenia czekamy do 27 listopada 2020 r. (formularz zgłoszeniowy - kliknij)

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

200 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (oświadczenie do wypełnienia)

246 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Pobierz: Oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z podatku VAT

Opłata za udział w webinarium przyjmowana jest wyłącznie przelewem na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor i współautor około 60 książek z tego zakresu i kilku tysięcy artykułów. Doświadczony szkoleniowiec - na swoim koncie ma ponad 5500 przeprowadzonych godzin szkoleniowych.

Czas trwania: 4h

Cena: 200 zł netto (246 zł brutto)

Miejsce: on-line

Zapisz się:

tel. 797 326 219