Kurs Wychowawców Wypoczynku (szkolenie w Poddębicach)

Kurs wychowawców wypoczynku skierowany jest do osób pełnoletnich, chcących nabyć uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na wycieczkach, koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzież.
Kandydaci na wychowawców wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne: mieć ukończone 18 lat oraz posiadać min. średnie wykształcenie. Do udziału w kursie zachęcamy szczególnie: animatorów kultury/pracowników instytucji kultury, którzy zajmują się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w swoich placówkach.

Program kursu, cz. I (02.02.2019)
9:00-11:00 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:30 Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
13:30-14:00 Przerwa
14:00-16:00 Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
16:00-16:15  Przerwa
16:15-19:00 Ruch i rekreacja

Program kursu, cz. II (03.02.2019)
9:00-11:00 Turystyka i krajoznawstwo
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:30 Zajęcia kulturalno-oświatowe
13:30-14:00 Przerwa
14:00-16:00 Zajęcia praktyczno-techniczne
16:00-16:15 Przerwa
16:15-19:00 Zajęcia praktyczno-techniczne

Program kursu, cz. III (09.02.2019)
9:00-11:00 Prace społeczne użyteczne
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:30 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku: przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów - przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.
13:30-14:00 Przerwa
14:00-16:00 Pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator). 
16:00-16:15 Przerwa
16:15-19:00 Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.

Prowadzący:

Mariusz Gorzycki

Mariusz Gorzycki - animator, trener, wykładowca. Właściciel firmy szkoleniowo-eventowej. Prowadzi wykłady z zakresu animacji czasu wolnego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz samorozwoju. Organizator wypoczynku w postaci kolonii. Certyfikowany coach i pilot wycieczek, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Turystyka i Rekreacja. Uwielbia pracować warsztatowo.

Mateusz Bołądź - nauczyciel Wychowania Fizycznego, trener Akrobatyki Sportowej, Animator Czasu Wolnego oraz Wychowawca Wypoczynku. Przez całe życie związany ze sportem, w którym widzi uniwersalny skarbiec wartości. Bardzo ceni pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie prowadzi młodzieżowe grupy akrobatyczne w parku trampolin Jump Arena oraz zespole tańca nowoczesnego Rytm-X. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na kierunku sport specjalizacja nauczycielska.

Arkadiusz Szefler - czynny ratownik medyczny i pielęgniarz, prowadzący kursów z zakresu pierwszej pomocy, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku ratownictwo medyczne.

Opcjonalnie:

Magdalena Chmielak - Międzynarodowy Animator Kultury, Animator Czasu Wolnego, instruktor teatralny. Swoje doświadczenie zbiera w największych instytucjach kultury, w których była Animatorem Dziecięcym, Organizatorem Wypoczynku i Eventów dla dzieci.

Małgorzata Sulewska-Czarnecka - absolwent Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych spec. Projekty wizualne ASP w Łodzi.

2019-02-02 godz. 09:00

2019-02-03 godz. 09:00

2019-02-09 godz. 09:00

Czas trwania: 10h+10h+10h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Zapisz się:

tel. 797 326 219