Kurs Animatora Czasu Wolnego

Kurs daje narzędzia i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków animatora czasu wolnego. Nauczymy się różnych zabaw, które wypełnią czas wolny dzieci i młodzieży. Poznamy liczne układy taneczne, zabawy integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, sposoby modelowania figurek balonowych oraz wzory malowania twarzy.

Program szkolenia:
9:00-11:00 Nowoczesne tańce animacyjne: tańce dla dzieci (Mini Disco) oraz tańce dla młodzieży i dorosłych.
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:30 Zajęcia animacyjne z rekwizytami. Praktyczne gry i zabawy: integracyjne, taneczne, dla małych i większych grup, niewymagające żadnych rekwizytów.
13:30-14:00 Przerwa
14:00-16:00 Praktyczne wskazówki z życia animatora. Praca z mikrofonem: zabawy. Atrakcje: modele figurek balonowych, malowanie twarzy.
16:00-16:15 Przerwa
16:15-19:00 Zajęcia kreatywne: tworzenie układów tanecznych z własnymi strojami, nauka współpracy w grupie, warsztaty plastyczne, inspiracja muzyką, zajęcia parateatralne. Zajęcia z chustą KLANZY.
19:00-19:15 Przerwa
19:15-20:00 Skrypt scenariusza dziecięcych urodzinek.

Kurs prowadzą:
Mariusz Gorzycki - animator, trener, wykładowca. Właściciel firmy szkoleniowo-eventowej. Prowadzi wykłady z zakresu animacji czasu wolnego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz samorozwoju. Organizator Wypoczynku w postaci kolonii. Certyfikowany coach i pilot wycieczek, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Turystyka i Rekreacja. Uwielbia pracować warsztatowo.

Magdalena Chmielak - Międzynarodowy Animator Kultury, Animator Czasu Wolnego, instruktor teatralny. Swoje doświadczenie zbierała w największych instytucjach kultury, w których była animatorem dziecięcym, organizatorem wypoczynku i eventów dla dzieci

Joanna Urbańska - Animator Czasu Wolnego, instruktor tańca ludowego, trener, wykładowca.

Prowadzący:

Mariusz Gorzycki

Mariusz Gorzycki - animator, trener, wykładowca. Właściciel firmy szkoleniowo-eventowej. Prowadzi wykłady z zakresu animacji czasu wolnego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz samorozwoju. Organizator wypoczynku w postaci kolonii. Certyfikowany coach i pilot wycieczek, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Turystyka i Rekreacja. Uwielbia pracować warsztatowo.

Mateusz Bołądź - nauczyciel Wychowania Fizycznego, trener Akrobatyki Sportowej, Animator Czasu Wolnego oraz Wychowawca Wypoczynku. Przez całe życie związany ze sportem, w którym widzi uniwersalny skarbiec wartości. Bardzo ceni pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie prowadzi młodzieżowe grupy akrobatyczne w parku trampolin Jump Arena oraz zespole tańca nowoczesnego Rytm-X. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na kierunku sport specjalizacja nauczycielska.

Arkadiusz Szefler - czynny ratownik medyczny i pielęgniarz, prowadzący kursów z zakresu pierwszej pomocy, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku ratownictwo medyczne.

Opcjonalnie:

Magdalena Chmielak - Międzynarodowy Animator Kultury, Animator Czasu Wolnego, instruktor teatralny. Swoje doświadczenie zbiera w największych instytucjach kultury, w których była Animatorem Dziecięcym, Organizatorem Wypoczynku i Eventów dla dzieci.

Małgorzata Sulewska-Czarnecka - absolwent Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych spec. Projekty wizualne ASP w Łodzi.

2019-03-19 godz. 09:00

Czas trwania: 11h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala kolumnowa

Zapisz się:

tel. 797 326 219