Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii (I stopień)

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystywania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii w domach kultury, bibliotekach oraz na zajęciach lekcyjnych, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystywania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Warsztaty zawierają również ćwiczenia stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

23.03.2019 (cz. I)
10:00-12:00 I. Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego.

12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:30 II. Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego.
13:30-14:00 Przerwa
14:00-15:30 III. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii.
IV. W poszukiwaniu mądrości życia. Wykorzystanie wielokulturowych tekstów filozoficznych w edukacji i terapii.

27.03.2019 (cz. II)
9:00-10:30 V. Dobór biblioterapeutycznych tekstów refleksyjnych ("problemowych"), aktywizujących oraz relaksacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 VI. Stymulacja i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi.  12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 VII. "Wyloguj się z życia", problem uzależnień medialnych i jego skutków.
VIII. Magia obrazu i siła słów w baśniowym świecie Kamishibai - warsztaty z wykorzystaniem japońskiej techniki snucia opowieści przy pomocy kart narracyjnych łączących formy teatralne, literackie, plastyczne.
IX. Podsumowanie warsztatów.
14:00-14:30 Przerwa obiadowa.

Prowadzący:

dr Wanda Matras-Mastalerz

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii
i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

2019-03-26 godz. 10:30

2019-03-27 godz. 09:00

Czas trwania: 10h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313 (cz.I) sala 408 (cz.II)

Zapisz się:

tel. 797 326 219