Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii (III stopień)

Warsztaty są adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii.

Program szkolenia

14.05.2019 (cz.I)

10:30-12:00 I. Apteczka literacka. Biblioterapia i arteterapia w pracy z uczniem. Storytelling, czytanie performatywne tekstów literackich. Elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych.
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:30 II. Biblioterapia w rozwijaniu twórczego podejścia do edukacji historycznej. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Polski superbohater - Marszałek Piłsudski i jego tajemnice.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-15:30 III. Ta książka, ta kobieta. O literaturze dla dziewcząt i kobiet. Dziewczęce bohaterki w baśniach, bajkach, opowiadaniach i powieściach dla młodych czytelników. Lekcje asertywności dla dziewcząt.
IV. Terapeutyczna, edukacyjna i wychowawcza rola baśni w międzypokoleniowej transmisji wartości.

15.05.2019 (cz.II)

9:00-10:30 V. Potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich (prozie i poezji). Procesy identyfikacji, projekcji, kompensacji, modelowania, racjonalizacja i fantazjowania w pracy z tekstem.
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 VI. Stymulacja i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemami depresji.
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 VII. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów.
VII. Mieć piękny umysł czyli jak wzmacniać zdolności i motywację immanentną ucznia.
IX. Prezentacja scenariuszu i programów zajęć biblioterapeutycznych. Tworzenie "bazy pomysłów" twórczych form pracy z książką.
14:00-14:30 Przerwa obiadowa

Prowadzący:

dr Wanda Matras-Mastalerz

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii
i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

2019-05-14 godz. 10:30

2019-05-15 godz. 09:00

Czas trwania: 10h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 308 (cz. I), sala 313 (cz. II)

Zapisz się:

tel. 797 326 219