Obsługa dokumentu elektronicznego ePUAP

Szkolenie dostarczy uczestnikom umiejętności związanych z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą, w tym z przepisami zawartymi w: ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie: wyszukiwania usługi wypełniania formularza elektronicznego na ePUAP, generowania dokumentu elektronicznego, walidacji dokumentu elektronicznego, podpisywania dokumentu podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym, wysyłania dokumentu elektronicznego do urzędu, generowania odpowiedzi przez urząd.

Program szkolenia:
10:00-11:30 Elektroniczne środowisko pracy urzędu: BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Dokument elektroniczny. Konta użytkownika: rejestracja konta na platformie ePUAP (ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej). Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji. Składanie wniosku o profil zaufany – ćwiczenia.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:00 ePUAP – w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. ePUAP – funkcjonalności, wypełnienie formularza, przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja.
13:00-13:30  Przerwa
13:30-14:45 Podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób, które mają podpis. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie – ćwiczenia. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta.
14:45-15:00   Przerwa
15:00-16:00   Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowanie wzorów dokumentów elektronicznych. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism  formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Prowadzący:

Grzegorz Woźniak

Specjalista w zakresie projektowania formularza na platformę ePUAP, wykonał ponad 400 formularzy dla sektora administracji samorządowej. Trener z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP i w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

2019-05-24 godz. 10:00

Czas trwania: 6h

Cena: 250 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313

Zapisz się:

tel. 797 326 219