Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucjach kultury - procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli.

Szkolenie w przystępny i prosty sposób pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące zagadnieniami dotyczącymi kontroli zarządczej i analizy ryzyka. Program szkolenia oraz materiały oparte są o praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które z łatwością można zaadoptować do potrzeb swojej instytucji. Ponadto dla uczestnika kursu wartością dodaną będzie zrozumienie całego procesu zarządzania procesem kontroli zarządczej, od przygotowania planu pracy jednostki, do końcowego etapu jakim jest oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w jego jednostce.

Program szkolenia:
10:00-11:30 Czym jest kontrola zarządcza w instytucjach kultury - podstawa prawna, standardy kontroli zarządczej w jednostkach kultury. Rola i zadania osób zarządzających instytucjami kultury,w tym pełnomocnika ds. kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny - podobieństwa i różnice.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:15 Funkcjonalne wdrożenie systemu kontroli zarządczej w jednostce kultury. Definiowanie celów dla instytucji kultury, budowanie systemu mierników. Co chcą osiągnąć i jak to zmierzyć? Oszacowanie skutków i prawdopodobieństwa występowania ryzyka zgodnie z planem działania.
13:15-13:45 Przerwa
13:45-15:00 Arkusz identyfikacji ryzyka - jak go dobrze przygotować. Rejestr ryzyka z przykładami ryzyk dla jednostek samorządu terytorialnego. Reakcja na ryzyko - jak odpowiednio reagować. Okresowe sprawozdanie na temat ryzyk - jak je wykonywać i kiedy.
15:00-15:15 Przerwa
15:15-16:00 Sprawozdanie z wykonania i realizacji celów zawartych w planie. Ewaluacja i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Podsumowanie i dyskusja.

Prowadzący:

Artur Szczupakowski

Z wykształcenia jest prawnikiem. Zawodowo związany z administracją samorządową na szczeblu wojewódzkim. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej i Przeciwdziałania Korupcji, a także Inspektora Ochrony Danych w wiodącej na Lubelszczyźnie jednostce naukowo-medycznej - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźka oraz największej instytucji kulturalnej na terenie Lubelszczyzny - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, a także ocen okresowej pracowników samorządowych. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z zakresu Zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego, a także specjalisty ds.HR.
Poza wymienionymi, jego największym atutem jest umiejętność przekazywania wiedzy w bardzo przystępny sposób oraz bardzo dobre relacje z słuchaczami kursów i szkoleń, które ma przyjemność prowadzić.

2019-11-14 godz. 10:00

Czas trwania: 6h

Cena: 150 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 308

Zapisz się:

tel. 797 326 219