Audyt instytucji kutury. Ocena działalności merytorycznej i finansowej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny działalności jednostki przez audytora zewnętrznego.
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej we wszystkich najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań.

Program szkolenia:
10:00-11:30 Formy organizacyjne działalności kulturalnej. Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki. Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli - przeprowadzenie testów.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:15 Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki. Ocena działalności merytorycznej - realizacja celów statutowych jednostki. Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki. Gospodarowanie mieniem jednostki.
13:15-13:45 Przerwa
13:45-15:00 Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Ocena sprawozdania nadzoru nad działalnością instytucji kultury. Nowe regulacje ustawowe - krótki przegląd zmian od 2016 r.
15:00-15:15 Przerwa
15:15-16:00 Pytania uczestników - rozwiązywanie problemów.

Prowadzący:

Lucyna Wójtowicz

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracowni samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem zewnętrznym jest związania od samego początku systemu. Doświadczony audytor - przeprowadziła liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym obszarze kultury, inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, finansów publicznych, szkolnictwa oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

2019-11-19 godz. 10:00

Czas trwania: 6h

Cena: 150 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313

Zapisz się:

tel. 797 326 219