Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

Szkolenie ma na celu omówienie procedur postępowania z dokumentacją na stanowiskach pracy, w trakcie przekazywania do archiwum zakładowego oraz na etapie przechowywania w archiwum zakładowym.
W trakcie szkolenia zostanie pogłębiona wiedza z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowania do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego.
Kurs zakończy się przekazaniem zaświadczeń przygotowanych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program kursu, cz. I (4.11.2019)
9:00-10:30 Zasady ogólne kwalifikacji akt
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:00 Zasady porządkowania akt w archiwum zakładowym
Program kursu, cz. II (12.11.2019)
9:00-10:30 Zasady porządkowania akt w archiwum zakładowym - cd.
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 Przekwalifikowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:00 Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego.
Program kursu, cz. III (22.11.2019)
9:00-10:30 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 Porządkowanie zasobu archiwum zakładowego - ćwiczenia
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Porządkowanie zasobu archiwum zakładowego - ćwiczenia (cd.)
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:00 Egzamin - ocena ćwiczeń

Prowadzący:

Adam Parysz Tomasz Zając

Adam Parysz - dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego dla wielu instytucji państwowych,samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Tomasz Zając - archiwista zakładowy z ponad 10-letnim stażem w administracji publicznej, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Archiwista zakładowy w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy, specjalista ds. archiwizacji w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Posiada doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji, Jako trener od lipca 2017 roku, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych ( w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego oraz zarządzania dokumentami i podpisem elektronicznym dla instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

2019-11-04 godz. 09:00

2019-11-12 godz. 09:00

2019-11-22 godz. 09:00

Czas trwania: 7h+7h+7h

Cena: 250 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313, 408

Zapisz się:

tel. 797 326 219